Lambda sensörlerinde aranan şartlar

Lambda sensörü en iyi çalışma koşulları sağlıyor. Çünkü katalizatör sadece yakıt ve havanın belirli karışım oranı söz konusu olduğunda, yaklaşık tüm zararlı egzoz gazlarını dönüştürebilir.

Yakıtların yakılması sırasında su, karbondioksit ya da azot gibi zararsız maddelerin yanında tehlikeli zararlı maddeler de oluşur. Bunları azaltmak, 1980’li yılların sonundan beri benzin motorlu her yeni otomobilin içinde yer alan ayarlı katalizatörün ve onunla birlikte en az bir tane yer alan lambda sensörünün görevidir. Çünkü katalizatör için en iyi çalışma koşullarını garanti eden, lambda sensörüdür.

Katalizatör ve lambda sensörü - temiz hava ekibi

Ayarlı katalizatörler veya katalizatörler, egzoz gazındaki zararlı maddeleri yüzde 95'ten fazla azaltır. Üç zararlı maddeyi (HC, CO ve NOx) zararsız hale getirdiklerinden, onlara "3 yollu katalizatör" adı da verilir.

Katalizatörlerin içleri platin, rodyum ve paladyum olmak üzere asil metallerle kaplıdır. Bu kaplamaların üzerinde karmaşık kimyasal reaksiyonlar gerçekleşir: Karbonmonoksit (CO) ve hidrokarbonlar (HC) oksitlenerek su (H2O) ve karbondioksite (CO2) dönüştürülür. Azot oksitler (NOx) azota (N2), oksijene (O2) ve karbondioksite (CO2) indirgenir.

Lambda sensörünün - oksijen sensörü adı da verilir - görevi, en iyi çalışma koşullarını sağlamaktır. Çünkü katalizatör ancak özel bir yakıt ve hava karışımı mevcut olduğunda yaklaşık tüm zararlı egzoz gazlarını "dönüştürebilir". Bu amaçla modern otomobiller en az iki lambda sensörüne sahiptir: Katalizatörün önünde bir ayar sensörü ve katalizatörün arkasında bir teşhis sensörü bulunur. Bunlar egzoz gazındaki kalan oksijeni ölçerler. Bu bilgi yardımıyla motor kontrol ünitesi karışım bileşimini ayarlayabilir.

Lambda sensörünün temel prensibi

Lambda sensörü egzoz gazındaki kalan oksijenin oranına bağlı olarak farklı bir sensör sinyali üretir. Motor kontrol ünitesi bu sinyali yorumlar ve karışım oluşturucuyu ayarlar. Bu temel prensibin üzerine kurulu olan lambda sensörü teknolojisi sürekli gelişmeye devam etti. Bu teknoloji bugün de düşük bir zararlı madde emisyonunu garantiliyor, verimli bir yakıt kullanımı ve katalizatörün uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

İlgili konular

Egzoz gazı ile ilgili temel bilgiler: Egzoz gazları, lambda kontrolü ve katalizatör ile ilgili ayrıntılı bilgiler

Lambda sensörü teknolojileri: Hemen hemen her kullanım amacı için lambda sensörleri vardır. Belirli teknolojiler bu bakımlardan kendilerine özgü özelliklere sahiptir.

Ürün geliştirmeye etki eden faktörler: Yeni teknolojilerin kullanımı ve yeni yasal şartlar, yeni ürünlerin geliştirilmesini doğrudan etkiliyor.

Dosya indirme

Dosya indirme: Dosya indirme: Dosya indirme bölümümüzde güncel ürün kataloglarını, broşürleri ve başka bilgi malzemelerini bilgisayarınıza indirebilirsiniz.