Ateşleme bobinleri

Otomobiller için NGK ateşleme bobinleri, bujide güvenilir bir ateşleme ve ateşleme kıvılcımı oluşumu için gerekli ateşleme gerilimini sağlar.

Ateşleme bobinleri bir benzin motorunda ateşleme sürecinin "enerji santralini" oluştururlar. Ateşleme sisteminin bir parçası olarak, bujinin orta ve topraklama elektrotları arasında bir ateşleme kıvılcımı oluşması ve hava-yakıt karışımının tutuşması için gerekli olan yüksek gerilimi sağlama görevi ateşleme bobinlerine aittir.

Ateşleme bobinleri bu amaçla düşük gerilim kablosu yoluyla oto aküsünden elektrik alırlar ve gerilimi dönüştürerek bobin tipine bağlı bir düzeye, azami 45 kilovolta kadar yükseltirler. Araç tipine ve otomobil üreticilerinin teknik şartnamelerine bağlı olarak farklı ateşleme bobini teknolojileri kullanılır.

İlgili konular:

Ateşleme bobinlerinde aranan şartlar: Ateşleme bobinlerinde aranan şartlar muazzamdır – ateşleme bobini motor bölmesi içerisinde hangi pozisyonda monte edilirse edilsin, her an fonksiyonunu yerine getirmek ve en yüksek ateşleme güvenilirliğini sağlamak zorundadır.

Ateşleme bobini teknolojileri: NGK farklı otomobiller için farklı ateşleme bobini tipleri sunar: eski kutu tipi ateşleme bobinlerinden distribütör ateşleme bobinlerine, blok ateşleme bobinlerinden buji yuvalı ateşleme bobinlerine ve ateşleme bobini sistemlerine kadar.

Ateşleme kabloları: Ateşleme kıvılcımının atlaması için, ateşleme bobininde üretilen yüksek gerilim önce ateşleme kabloları üzerinden bujiye akmak zorundadır.

NGK kodunu nasıl çözersiniz? NGK ateşleme bobinleri programındaki ürün numaraları, hangi tip ateşleme bobininin hangi ürün numarası arkasında saklı olduğunu gösterirler ve böylece uygun ateşleme bobini ve ateşleme kablolarının bulunmasını kolaylaştırırlar.

E-öğrenim: Tekniwiki platformundaki uzmanlarımızın bilgi birikiminden yararlanın. Orada ayrıntılı, multimedya öğeleriyle zenginleştirilmiş bilgiler bulacaksınız, örneğin 3 boyutlu animasyonlar, videolar ve açıklayıcı grafikler halinde.