Ürün geliştirmeye etki eden faktörler

Yeni ürünlerin geliştirilmesinde teknik gereksinimler ve güncel mevzuat gibi çok sayıda farklı etki faktörünü dikkate almak gerekir.
Yeni teknolojilerin kullanımı ve yeni yasal şartlar, yeni ürünlerin geliştirilmesini doğrudan etkiliyor

Çevre koruma ve iklimin korunması, fosil kaynakların sınırlılığı ve benzin fiyatlarının artması ile ilgili dünya çapındaki tartışmalar kamuoyunun bilincini çok değiştirdi. Modern motor tasarımlarında içten yanmalı motorların yeni verimlilik artışları sağlaması, yeni teknolojilerin ve CO2 tasarrufu sağlayan alternatif yakıtlar için bir talep var.

Bu durum otomobil üreticileri ve yan sanayi için çözüm gerektiren zorlu görevler yaratıyor ve yeni bujilerin, kızdırma bujilerinin ve lambda sensörlerinin geliştirilmesine doğrudan etkide bulunuyor.

Daha verimli yanma ve zararlı madde emisyonlarının azaltılması

Modern motorlar gittikçe daha sıkı çevre direktifi şartlarını yerine getirmek zorunda (Anahtar kelime: Euro normları). Bu nedenle büyük bir görev, motor verimliliğinin artırılması, tüketimin düşürülmesi ve aynı zamanda zararlı madde emisyonunun azaltılmasıdır. Bujilerde, kızdırma bujilerinde ve lambda sensörlerinde son derece farklı teknolojilerin geliştirilmesiyle, NGK araç üreticilerini izledikleri stratejide en iyi şekilde destekliyor.

Küçültme

Benzin motorlarının silindir hacmi – aynı performansta – gittikçe azalıyor. Bu trende "downsizing", yani küçültme, denir. Tüketim ve çevreye zarar azaltılır. Kullanılabilir yeterli güç üretilebilmesi için, bu tür motorlar sıklıkla turboşarjör ve/veya kompresörlerle çalışır. Bu tür motorlarda giriş ve boşaltma valfları ve ayrıca soğutma kanalları çok yer gerektirir. Bu da örneğin bujilerin boyutları, ateşleme güvenliği ve ısı davranışı bakımından özel gereksinimler yaratır.

Alternatif yakıtlar, örn. gazlı çalışma

Gittikçe daha fazla motor "iki yakıtlı çalışma" için dönüştürülüyor. Bu şu demek: Yakıt olarak ya klasik benzin ya da bir gaz (LPG/CNG) kullanabiliyorlar. Bu da örneğin bujiler için sıcaklık zorlanması ve tutuşma bakımlarından zorlaşmış koşullar demektir.

Yıpranma

Ateşleme bujileri için otomobil üreticileri tarafından belirlenen değişim aralıkları 20.000 ve 120.000 kilometre arasında değişmektedir. Her ateşleme bujisi çok küçük miktarda bir malzemeyi yavaş yavaş aşındırdığı için bu bir zorluk teşkil eder. Bu "ateşleme erozyonu" yüzünden elektrot boşluğu artar, böylece daha yüksek bir ateşleme voltajı gereksinimi ortaya çıkar, dolayısıyla ateşleme bobininde daha yüksek bir baskı olur. Bu talepler özel ateşleme bujisi teknolojilerinin geliştirilmesi ile karşılanır.

İlgili konular

Buji teknolojileri: NGK her uygulama örneği için buji teknolojileri sunar - ister normal karayolu trafiği için olsun, ister yarış sporları için, ister gazlı çalışan motorlar için olsun.

Kızdırma bujisi teknolojileri: Kızdırma bujilerinde prensip olarak çubuk tipi metal kızdırma bujileri ve seramik kızdırma bujileri ayırt edilir. Her iki teknoloji de, sıcaklık davranışı bakımından belirli özelliklere sahiptir.

Lambda sensörü teknolojileri: Hemen hemen her kullanım amacı için lambda sensörü vardır. Belirli teknolojiler bu bakımlardan kendilerine özgü özelliklere sahiptir.

Egzoz gazları ve zararlı maddeler: Egzoz gazları, bir yanma işleminde ortaya çıkan ve artık kullanılamayacak olan gaz halindeki atık maddelerdir.

Yakıtlar: Yakıtlar içerdikleri enerjinin yanma ile açığa çıktığı ve bir tahrik oluşturmak üzere kullanılan kimyasal bileşimlerdir.

Sıcaklık davranışı: Bir buji silindir kapağına kesin olarak tanımlanmış miktarda ısıyı iletmek zorundadır. En iyi sıcaklık aralığı ancak bu şekilde korunabilir.