NGK ürünlerinin geliştirme süreci

Yeni bir ürünün geliştirilmesi ortalama olarak üç yıl sürer ve üretici ve tedarikçi bu süreçte yakın işbirliği yapar.
Yeni bir buji/kızdırma bujisi ya da sensör tipinin geliştirilmesi, proje başlangıcından itibaren seri üretime başlanmasına kadar ortalama olarak yaklaşık üç yıl sürer

Yeni bir buji/kızdırma bujisi ya da sensör tipinin geliştirilmesi, proje başlangıcından itibaren seri üretime başlanmasına (SOP) kadar ortalama olarak yaklaşık üç yıl sürer.

Normalde orijinal ekipman ekibi müşterinin ilk isteğinden parçanın seri üretimine başlanmasına kadar ilgili proje adımlarına dahildir veya bu adımları önemli ölçüde yönetir. NGK müşterilerini sıklıkla yeni geliştirme projelerinin resmi başlangıcından önce ortak testler, bilgi birikimi alışverişi ve numune alışverişi yoluyla destekler.

Müşterinin ön geliştirme aşamasındaki ilk incelemelerden sonra, ihale verilme prosedürünün başlatılmasıyla, seri üretime hazır olana kadarki geliştirmeye başlanır.

NGK bu andan itibaren ilk adımında müşteri tarafından sağlanan şartnameleri tasnif eder ve ardından gerekiyorsa müşteri şartnamesi ile ürün şartnamesi arasında bir karşılaştırma oluşturur.

Bir ürün seri üretime hazır duruma gelene kadar, geliştirme çevrimi çerçevesinde çok çeşitli proje adımlarından geçmek zorundadır.
Yeni ürünlerin geliştirilmesinde Alman otomobil üreticileri birliği (VDA) tarafından tanımlanan proje adımları (A-F)

Odak noktası montaj pozisyonu ve montaj duruşu

Bundan kısa bir süre sonra CAD ortamında tasarlanan ilk prototip tasarımı dünyaya gözünü açıyor. Burada da müşteri sürekli işin içindedir. Bu noktada genellikle montaj pozisyonuna ve montaj duruşuna özel dikkat gösterilir. NGK ayrıca bu erken proje evresinde bile, her bir uygulamaya göre adapte edilmiş kullanıcı bilgilerini kaleme alır ve bunlar müşterinin veya kontrol ünitesi tedarikçisinin uygulama uzmanlarıyla koordine edilir.

İdeal durumda daha ilk prototip motorları ve araçları üzerinde, gerçek nesnedeki koşullar kontrol edilir ve ilk çalışma testleri gerçekleştirilir. Bu sırada NGK kontrol ünitesi ile ürün arasındaki etkileşimi normal ve uç düzeydeki koşullar altında dener.

Prototipten seri üretime yakın ürün tasarımının hazırlanmasına

Ayrıca müşterinin çeşitli proje kilometre taşlarıyla ek numuneler sağlanır, bunlar da genellikle yeni çalışma testlerinde ve sürekli dayanıklılığın denenmesi için motorlarda ve araçlarda kullanılır.

Prototip üzerindeki başarılı montaj denemelerinden sonra seri üretime yakın ürün tasarımının oluşturulması başlayabilir. Belirlenen tasarımın müşteri tarafından onaylanmasından sonra, proje takvimine bağlı olarak parça numaralarının ilk numunelendirilmesine başlanır.

Kilometre taşı adı verilen bir kısım tamamlandıkça, geliştirme çevriminin bir sonraki noktasına ilerlenir. En son kilometre taşı nihayet üretime ulaşır.
VDA tarafından belirlenen kilometre taşlarının görevi, bir proje kısmını tanımlamaktır

Ürün ve proses onayı

Bu onaylar için NGK temsili nitelikteki bir üretim hacmi üzerinde fonksiyonelliği, ölçülere uygunluğu IMDS (uluslararası malzeme verileri sistemi) dahil malzeme uyumluluğunu ve ayrıca önemli ürün şartname özelliklerinin işlemlenebilir olduğunu belgeler. Gereği halinde NGK bu numunelendirme çerçevesinde müşteri ile birlikte söz konusu üretim merkezinde bir ürün devir teslim işlemi gerçekleştirir.

Ürün onayı çerçevesinde başka önemli ve güncellemesi yapılan dokümanlar DFMEA (tasarım OHTEA – tasarım olası hata türleri ve etkileri analizi), PFMEA (proses olası hata türleri ve etkileri analizi), kontrol planları, proses akış planları vs.. gibi dokümanlardır ve bunlar müşteri ile birlikte görüşülür ve onaylanır.

Tüm çalışma ve sürekli çalıştırma testleri başarıyla tamamlandıktan sonra ve müşteri tarafından ürün ve proses onayı verildikten sonra, ürün motor ya da araç fabrikası için üretilmek üzere onaylanır.