Gelecek nesillerin sorumluluğu

Çevreye karşı sorumlu davranmak NGK Spark Plug için en doğal şeydir. Tüm dünyadaki NGK şirketleri ISO 14001 belgesi almıştır.

Doğal kaynakların ve çevrenin sorumluluk bilinciyle kullanımı

İnsanlığın kullanabileceği kaynaklar ve doğal çevrenin korunması NGK'da yüksek önceliğe sahiptir.

NGK ürünlerinin gittikçe daha çevre dostu otomobillere imkan vermesinin yanında, şirket bu nedenle her şeyden önce kendi çevre bilançosunu gözetir.

Uluslararası çevre yönetim sistemi standardı ISO 14001:2004 belgesi

NGK Spark Plug Europe, tıpkı NGK Spark Plug şirketler grubunun tüm bağlı kuruluşları gibi, uluslararası çevre yönetim sistemi standardı ISO 14001:2004 uyarınca belgelendirilmiştir. Bu standardın hedefi, şirketin ekolojik bilançosunu sürekli iyileştirmektir. Enerji ve su tüketimi ve aynı şekilde çıkarılan zararlı emisyonların miktarı da mümkün olduğu kadar düşük tutulur. Çöp üretiminin önüne geçmek için büyük gayretler gösterilir. Büro malzemelerinin alınışı sırasında bile sürekli sürdürülebilirlik düşüncesi dikkate alınır. Tedbirlerin listesi uzun ve bütün şirket faaliyet alanlarını kapsıyor.

Çevre dostu üretim

Mümkün olduğu kadar çevre dostu bir üretim konusunda da NGK yine öne çıkıyor: Japonya'daki ve dünyanın dört bir yanındaki NGK fabrikaları enerji ihtiyaçlarının bir kısmını fabrikaya ait güneş enerjisi tesisleriyle karşılıyor. Bu sayede atmosfere salınan karbondioksit miktarı sadece 2008 yılında 57 ton azaltıldı.