Bujilerin bakımı

Motordan sökülmüş eski bujiler üzerinde, aşınma tablosuna bakılarak motorun iyi çalışıp çalışmadığı belirgin bir şekilde anlaşılabilir.

Motordan sökülmüş eski bujiler üzerinde, aşınma tablosuna bakılarak motorun iyi çalışıp çalışmadığı belirgin bir şekilde anlaşılabilir. İyi çalışan bir motordan sökülen bir buji "kurumuş" görünür – elektrotların etrafındaki kısımlar kuru, grimtırak görünür ve beyazdan sarıya ve kahverengiye çalan tonlamalara sahiptir. Elektrotlarda ve ayrıca izolatörün görünür çıkıntısında, genellikle önemli bir hasar işareti görünmez.

İlgili konular

Hasar tabloları: Hasar tabloları fonksiyon sorunları hakkında önemli ipuçları verir.

Sıkma torkları: Bir bujinin usule uygun montajı için ayarlı tork anahtarı ve doğru sıkma torku değerleri mutlak surette gereklidir.

Kısa montaj kılavuzu: Burada sayılan adımlar buji değiştirirken yardımcı olur.

Ürünler ve teknoloji

Teknik şartlar Buji teknolojileri