Bir ateşleme bobininin yapısı

NGK ateşleme bobinlerinin yapısı hakkında bilgiler, manyetik indüksiyon ve gerilim dönüştürme yoluyla yüksek gerilim üretimi ve etki faktörleri.
Ateşleme bobinine örnek

Benzin motoru için ateşleme bobininin yapısı tüm ateşleme bobini tiplerinde –şema olarak bakarsak– aynıdır. Her ateşleme bobininin içinde iki sargı vardır: görece kalın bakır telden oluşan primer (birincil) sargı ve çok daha uzun olan ve görece ince bakır telden üretilmiş olan sekonder (ikincil) sargı.

Ateşleme bobinleri primer ve sekonder sargı ile çevrili olan lamine bir demir çekirdeğe sahiptir. Bu sargıların bakır telleri, gerilimin sarımlar (sargının her bir turu) arasında atlamasını, dolayısıyla kısa devre yapmasını önlemek için izole edilmiştir.

Ateşleme bobinleri ve manyetik indüksiyon

Bir ateşleme bobininin yüksek gerilim darbesi manyetik indüksiyon yardımıyla sekonder sargı içinde oluşur. Bunun için önce ateşleme bobininin düşük gerilim bağlantısı üzerinden primer sargıya akü akımı verilir. Primer sargı etrafında bir manyetik alan oluşur. Elektrik akımı kesildiğinde manyetik alan çöker. Ancak bu alan çökmesiyle birlikte bir gerilim darbesi tetiklenir.

Gerilim dönüşümü: Belirleyici olan sargıdır

Sekonder sargıda oluşan gerilim darbesi, daha önce primer sargıdan geçmiş olan 12 Volt akü geriliminden çok daha yüksektir. Bunun nedeni: Sekonder sargı çok daha ince tel ile sarılmıştır ve bu nedenle primer sargıdan çok daha fazla sayıda sarıma sahiptir. Bobin başına sarım oranı 1:150 ile 1:200 arasındadır.

Etki eden diğer faktörler

Sarım oranından başka, dışarı verilen yüksek gerilim darbesinin gerçek yüksekliğini etkileyen başka faktörler de vardır. Örneğin primer sargıda oluşan manyetik alanın şiddeti de, tıpkı çökme hızı gibi önemli rol oynar. Sekonder sargının kalınlığı ve şarj olması için ona kalan sürenin de sonuç üzerinde büyük etkisi olur.