Odprowadzenie i przepływ ciepła

Odprowadzenie ciepła następuje w przybliżeniu w 60% powyżej korpusu świecy zapłonowej i gwintu. Trochę mniej niż 40% oddaje pierścień uszczelniający do głowicy silnika.
Odprowadzenie ciepła przez świece zapłonowe o różnej obciążalności temperaturowej w silniku

Odprowadzenie ciepła następuje w przybliżeniu w 60% powyżej korpusu świecy zapłonowej i gwintu. Trochę mniej niż 40% oddaje pierścień uszczelniający do głowicy silnika. Niewielka pozostałość do100% odpływa elektrodą środkową.

Izolator przejmuje ciepło w komorze spalania i odprowadza do wnętrza świecy zapłonowej. Wszędzie tam, gdzie ma kontakt z korpusem, oddawane jest ciepło.

Powiększenie lub zmniejszenie powierzchni kontaktu pozwala ustalić, czy świeca zapłonowa odprowadza więcej lub mniej ciepła przez korpus.

W przypadku świec zapłonowych z dużą obciążalnością temperaturową powierzchnia kontaktowa jest większa. W świecach z małą obciążalnością temperaturową jest mniejsza.

Omawiane tematy

Tekniwiki: Czy chcesz się dowiedzieć więcej o technologii produktów? Zatem prosimy wykorzystać wiedzę naszych fachowców z platformy Tekniwiki, np. w postaci animacji 3D, wideo prezentacji i schematów ilustracyjnych.