Właściwości temperaturowe

Współczynnik cieplny przedstawia średnią temperaturę pomierzoną na elektrodach i izolatorze, odpowiadającą określonemu obciążeniu silnika. Im większy jest współczynnik cieplny, tym zimniejsza jest świeca zapłonowa.
Współczynnik cieplny przedstawia średnią temperaturę pomierzoną na elektrodach i izolatorze, odpowiadającą określonemu obciążeniu silnika

Współczesna świeca zapłonowa musi być zaprojektowana dla konkretnej konstrukcji silnika oraz odpowiednich warunków jazdy.  Nie ma takiej świecy zapłonowej, która działałaby prawidłowo we wszystkich silnikach.

Ponieważ temperatury osiągane w komorach spalania poszczególnych typów silników różnią się od siebie, do każdego typu silnika stosuje się świece z różnymi wartościami cieplnymi. Wartość cieplną wyraża się za pomocą tak zwanego współczynnika cieplnego. Wartości cieplne przedstawiają średnią temperaturę pomierzoną na elektrodach i izolatorze, odpowiadającą określonemu obciążeniu silnika.

Omawiane tematy

Optymalny zakres temperatur: Świece zapłonowe potrzebują specjalnego zakresu temperatur, aby mogły optymalnie pracować.

Wartość cieplna: Świeca zapłonowa musi oddać dokładnie zdefiniowaną ilość ciepła do głowicy silnika. Tylko wtedy można zachować optymalny zakres temperatur.

Odprowadzenie i przepływ ciepła: Odprowadzenie ciepła następuje w przybliżeniu w 60% powyżej korpusu świecy zapłonowej i gwintu.

Tekniwiki: Czy chcesz się dowiedzieć więcej o technologii produktów? Zatem prosimy wykorzystać wiedzę naszych fachowców z platformy Tekniwiki, np. w postaci animacji 3D, wideo prezentacji i schematów ilustracyjnych.