Kolejność zapłonu

W wersji klasycznej centralna cewka zapłonowa  wytwarza wysokie napięcie, które wymagane jest do zapłonu mieszanki powietrzno-paliwowej. Rozdzielacz zapłonowy rozdziela napięcie zapłonu we właściwej kolejności do różnych cylindrów.
Mechaniczny rozdzielacz zapłonu zapewnia doprowadzenie we właściwej chwili czasowej napięcia do poszczególnych cylindrów i świec zapłonowych

W wersji klasycznej centralna cewka zapłonowa  wytwarza wysokie napięcie, które wymagane jest do zapłonu mieszanki powietrzno-paliwowej.

Mechaniczny rozdzielacz zapłonu zapewnia doprowadzenie we właściwej chwili czasowej napięcia do poszczególnych cylindrów i świec zapłonowych.

Napięcie zapłonowe kierowane jest z głowicy rozdzielacza zapłonu przewodami zapłonowymi do złącza świecy zapłonowej. Stąd przedostaje się do zakończenia elektrody środkowej i przezwycięża szczelinę powietrzną do elektrody masy w postaci iskry.

W przypadku nowoczesnej wersji z cewką zapłonową prętową na każdą świecę zapłonową, tak zwanym zapłonie całkowicie elektronicznym (VEZ) z nieruchomym rozdziałem zapłonu, nie są potrzebne ani mechaniczny rozdzielacz zapłonu ani przewody zapłonowe wysokiego napięcia.

Omawiane tematy

Przewody zapłonowe: Zadanie przewodów zapłonowych polega na doprowadzeniu wymaganego napięcia (U) do świec zapłonowych możliwie bez strat.

Tekniwiki: Czy chcesz się dowiedzieć więcej o technologii produktów? Zatem prosimy wykorzystać wiedzę naszych fachowców z platformy Tekniwiki, np. w postaci animacji 3D, wideo prezentacji i schematów ilustracyjnych.