Położenie montażowe sondy lambda

Zasadniczo obowiązuje: W celu zapewnienia optymalnej pracy katalizatora, skład mieszanki paliwowo-powietrznej w komorze spalania musi być dokładnie dopasowany. Tutaj sondy lambda odgrywają ważną rolę.

Nowoczesne pojazdy dysponują przynajmniej dwiema sondami lambda. Sonda regulacyjna umieszczona jest przed katalizatorem - od czasu wprowadzenia diagnostyki pokładowej (OBD) - także sonda diagnostyczna za katalizatorem.

Nowoczesne pojazdy wyposażone są przynajmniej w dwie sondy lambda. Sondę regulacyjną przed katalizatorem i sondę diagnostyczną za katalizatorem.
Nowoczesne pojazdy wyposażone są przynajmniej w dwie sondy lambda. Sondę regulacyjną przed katalizatorem i sondę diagnostyczną za katalizatorem

Omawiane tematy

Tekniwiki: Czy chcesz się dowiedzieć więcej o technologii produktów? Zatem prosimy wykorzystać wiedzę naszych fachowców z platformy Tekniwiki, np. w postaci animacji 3D, wideo prezentacji i schematów ilustracyjnych.