Obwód regulacji lambda

Sonda regulacyjna mierzy tlen pozostały w nie przekształconych jeszcze spalinach. Jednocześnie wytwarzany jest sygnał sondy, który wykorzystuje sterowanie silnika (także "ECU" = "Engine Control Unit"), aby poprzez mieszalnik zmienić skład mieszanki paliwowo-powietrznej.

Sonda regulacyjna mierzy tlen pozostały w przekształconych już spalinach. Na podstawie sygnału sterowanie silnika może rozpoznać wadliwe funkcjonowanie i sygnalizować to kierowcy.

Sonda lambda (przed katalizatorem = sonda regulacyjna) mierzy tlen pozostały w spalinach i sygnalizuje do sterowania silnika. W zależności od zawartości tlenu w spalinach w sondzie wytwarza się niskie lub wysokie napięcie.
Sondy lambda i sterowanie silnika tworzą zamknięty obwód regulacji

Omawiane tematy

Tekniwiki: Czy chcesz się dowiedzieć więcej o technologii produktów? Zatem prosimy wykorzystać wiedzę naszych fachowców z platformy Tekniwiki, np. w postaci animacji 3D, wideo prezentacji i schematów ilustracyjnych.