Idealna mieszanka

Idealny skład mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku benzynowym jest wtedy, gdy 14,7 kg powietrza przypada na 1 kg paliwa.
Idealny skład mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku benzynowym jest wtedy, gdy 14,7 kg powietrza przypada na 1 kg paliwa

Idealny skład mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku benzynowym jest wtedy, gdy 14,7 kg powietrza przypada na 1 kg paliwa. Taka mieszanka określana jest również nazwą "mieszanki stechiometrycznej". W tym przypadku ilość powietrza doprowadzona podczas spalania odpowiada dokładnie teoretycznemu zapotrzebowaniu na powietrze.

Ten idealny stan mieszanki oznacza się także grecką literą lambda (λ). Tylko przy takim stosunku gwarantowane jest pełne spalanie i katalizator może szkodliwe spaliny prawie w całości przekształcić w gazy zgodne z zasadami ochrony środowiska. Wartość lambda odpowiada 1. 

 

 

Omawiane tematy

Tekniwiki: Czy chcesz się dowiedzieć więcej o technologii produktów? Zatem prosimy wykorzystać wiedzę naszych fachowców z platformy Tekniwiki, np. w postaci animacji 3D, wideo prezentacji i schematów ilustracyjnych.