Skutki uszkodzonej sondy lambda

Zestarzałe sondy dostarczają mniejszych amplitud napięcia przy dłuższych czasach reakcji.
Zestarzałe sondy dostarczają mniejszych amplitud napięcia przy dłuższych czasach reakcji

Jeśli sonda zestarzała sie, możliwe, że dostarcza za słaby lub za wolny sygnał. Poza normalnym starzeniem mogą oczywiście wystąpić inne przyczyny uszkodzenia. Tutaj dla poszczególnych objawów uszkodzenia podano objaśnienie przyczyny uszkodzenia.

Jeśli sterowanie silnika nie otrzymuje sygnału od sondy lambda lub jest on za słaby, jest to pewnego rodzaju "szukanie na ślepo". Nie można ustalić, jaki jest aktualnie skład spalanej mieszanki. W rezultacie następuje przełączenie na pracę awaryjną i automatyczne wzbogacenie mieszanki. Oznacza to: dodano więcej paliwa, niż było to potrzebne. Gwarantuje to wymaganą moc i chroni części przed przegrzaniem.

Ma to negatywne konsekwencje: Z jednej strony wzrasta znacznie zużycie paliwa - średnio o maks. 15  %, w ruchu miejskim znacznie więcej. Poza tym katalizator nie może prawidłowo pracować, więcej szkodliwych substancji przedostaje się do środowiska.

Omawiane tematy

Obwód regulacji lambda: Sterownik silnika reguluje zapłon, urządzenie wtryskowe oraz idealny skład mieszanki paliwowo-powietrznej.

Idealna mieszanka: Idealny stan mieszanki określa się grecką literą lambda.

Gazy spalinowe i szkodliwe substancje: Gazy spalinowe stanowią nieużyteczne, gazowe produkty rozpadu powstałe podczas procesu spalania.

Tekniwiki: Czy chcesz się dowiedzieć więcej o technologii produktów? Zatem prosimy wykorzystać wiedzę naszych fachowców z platformy Tekniwiki, np. w postaci animacji 3D, wideo prezentacji i schematów ilustracyjnych.

Do pobrania

Do pobrania: Do pobrania: W naszym dziale "Do pobrania" znajdują się aktualne katalogi produktów, broszury i inne materiały informacyjne, które można pobrać.