Diagnoza - Sondy lambda

Tak jak każda część, sondy lambda podlegają określonemu zużyciu. Oznacza to, że wydajność maleje wraz z upływem czasu.

Tak jak każda część, sondy lambda podlegają określonemu zużyciu. Oznacza to, że wydajność maleje wraz z upływem czasu. Choćby dlatego, że ze względu na położenie montażowe sonda lambda narażona jest na wysokie temperatury gorącego układu wydechowego, drgania i agresywne związki chemiczne.

Omawiane tematy

Skutki uszkodzonej sondy lambda: Uszkodzona lub zbyt stara sonda lambda może spowodować wzrost zużycia paliwa przez pojazd o maks. 15%. Zbyt duże zużycie paliwa może wskazywać na uszkodzoną sondę lambda.

Objawy uszkodzeń: Przegląd najczęstszych objawów uszkodzeń sond lambda.

Porada diagnostyczna dla warsztatów: Jak testować czujniki lambda.

Tekniwiki: Prosimy wykorzystać wiedzę naszych fachowców z platformy Tekniwiki. Tam znajdziesz szczegółową, multimedialnie opracowaną wiedzę, np. w postaci animacji 3D, wideofilmów i schematów poglądowych.