Prosta numeracja referencji

Asortyment cewek zapłonowych NGK podzielony jest na sześć kategorii. Zawierają one informacje o rodzaju cewki – i także o liczbie opcjonalnie oferowanych cewek zapłonowych i przewodów zapłonowych.

Każdy numer referencji ma następującą strukturę:

U = cewka zapłonowa NGK
1 = kategoria
000 = numer bieżący

U1: cewka w instalacjach z rozdzielaczem

Cewka zapłonowa NGK typu U1 zasila świece zapłonowe wysokim napięciem przy pomocy rozdzielacza mechanicznego.

Jedna cewka zapłonowa na pojazd
Liczba przewodów zapłonowych odpowiada liczbie świec zapłonowych
Dodatkowo potrzebny jest przewód do rozdzielacza.

Cewka zapłonowa NGK typu U1 zasila świece zapłonowe wysokim napięciem przy pomocy rozdzielacza mechanicznego.

U2: cewka zapłonowa blokowa

Cewka zapłonowa NGK typu U2 jest cewką zapłonową blokową, która zasila wysokim napięciem kilka świec zapłonowych przy pomocy przewodów zapłonowych. Z reguły na głowicę cylindrów potrzebna jest jedna cewka zapłonowa.

Liczba przewodów zapłonowych odpowiada liczbie świec zapłonowych.

Cewka zapłonowa NGK typu U2 jest cewką zapłonową blokową, która zasila wysokim napięciem kilka świec zapłonowych przy pomocy przewodów zapłonowych. Z reguły potrzebna jest jedna cewka zapłonowa na głowicę cylindrów.

U3: cewka zapłonowa blokowa z dwoma wyjściami wysokiego napięcia

Cewka zapłonowa NGK typu U3 jest cewką zapłonową blokową z dwoma wyjściami wysokiego napięcia. Zasila ona wysokim napięciem jednocześnie dwie świece zapłonowe za pomocą przewodiów zapłonowych ("technologia podwójnego iskrzenia").

Liczba przewodów zapłonowych odpowiada liczbie świec zapłonowych.

Cewka zapłonowa NGK typu U3 jest cewką zapłonową blokową z dwoma wyjściami wysokiego napięcia. Zasila ona wysokim napięciem jednocześnie dwie świece zapłonowe przewodami zapłonowymi („technologia iskier podwójnych“).

U4: cewki zapłonowe świecowe z technologią podwójnego iskrzenia

Cewka zapłonowa NGK typu U4 jest cewką świecową w technologii podwójnego iskrzenia. Wykonana jako cewka prętowa lub nasadzana zasila wysokim napięciem dwie świece zapłonowe.

Na cewkę potrzebny jest jeden przewód zapłonowy.

Cewka zapłonowa NGK typu U4 jest cewką świecową w technologii iskry podwójnej. Wykonana jako cewka prętowa lub nasadzana zasila wysokim napięciem po dwie świece zapłonowe.

U5: cewka zapłonowa świecowa z technologią pojedynczego iskrzenia

Cewka zapłonowa NGK typu U5 jest cewką świecową w technologii pojedynczego iskrzenia. Taka cewka zapłonowa instalowana jest na cylindrze.

Nie są potrzebne przewody zapłonowe.

Cewka zapłonowa NGK typu U5 jest cewką świecową w technologii iskry pojedynczej. Na każdy cylinder nasadzana jest taka cewka zapłonowa.

U6: Systemy cewek zapłonowych

Cewki zapłonowe NGK typu U6 stanowią kompletne systemy obejmujące kilka cewek zapłonowych dla poszczególnych cylindrów w jednym kompletnym systemie

Z reguły nie są potrzebne przewody zapłonowe.

Cewki zapłonowe NGK typu U6 stanowią kompletne systemy obejmujące kilka cewek zapłonowych dla poszczególnych cylindrów w jednym kompletnym systemie.

Omawiane tematy:

Rozdzielenie iskry zapłonowej: W wersji klasycznej centralna cewka zapłonowa wytwarza wysokie napięcie, które wymagane jest do zapłonu mieszanki powietrzno-paliwowej.

Przewody zapłonowe: Przewody zapłonowe (zwane także kablami zapłonowymi) odpowiedzialne są za doprowadzenie możliwie bez strat wymaganego napięcia (U) do świecy zapłonowej.