Technologie świec żarowych

W świecach żarowych rozróżnia się zasadniczo świece żarowe z metalowym prętem grzewczym i świece ceramiczne. Obydwie technologie charakteryzują się specjalnymi właściwościami temperaturowymi.

Świece żarowe z metalowym prętem grzewczym

NGK Technologie świec żarowych - świece żarowe z metalowym prętem grzewczym

Ceramiczne świece żarowe wysoko temperaturowe

NGK - Technologie świec żarowych - świece żarowe ceramiczne

Omawiane tematy

Tekniwiki: Prosimy wykorzystać wiedzę naszych fachowców z platformy Tekniwiki. Tam znajdziesz szczegółową, multimedialnie opracowaną wiedzę, np. w postaci animacji 3-D, wideofilmów i wykresów.