Świece żarowe

W celu zapewnienia niezawodnego rozruchu zimnego silnika także w niskich temperaturach zewnętrznych silniki wysokoprężne korzystają ze świec żarowych.

Suwy pracy silnika wysokoprężnego odpowiadają zasadniczo suwom pracy silnika benzynowego. Jednakże do zapłonu mieszanki powietrza z paliwem nie są potrzebne świece zapłonowe.

Powód: silniki wysokoprężne są z samoczynnym zapłonem. Powietrze jest zasysane z otoczenia i mocno sprężane w cylindrach. Stopień sprężania wynosi do 25:1.

Sprężenie to powoduje, że zassane powietrze osiąga temperaturę od 700 do 900 °C. Jeśli doda się teraz paliwa, nastąpi samoczynny zapłon w tej wysokiej temperaturze.

Wstępne żarzenie

W celu zapewnienia niezawodnego rozruchu zimnego silnika także w niskich temperaturach zewnętrznych silniki wysokoprężne korzystają ze świec żarowych.

Powód: Podczas rozruchu cylindry i silnik są mocno ochłodzone. Pozbawiają już zimne powietrze dodatkowej energii. Samo sprężenie powietrza nie zapewnia osiągnięcie temperatury potrzebnej do samozapłonu.

Tutaj w grę wkracza świeca żarowa. Świeca żarowa wkręcona jest w głowicę silnika. Rurka osłaniająca świecę wystaje do komory spalania i wskutek przepływu prądu elektrycznego ogrzewa się, w zależności od świecy żarowej, do temperatury ponad 1000 °C. Ogrzewa także komorę spalania.

Ten proces przed właściwym rozruchem silnika określa się mianem "wstępnego żarzenia".

Omawiane tematy

Wymagania: Świecom żarowym stawiane są specjalne wymagania, jak właściwości temperaturowe, objętość podgrzewania i konstrukcja fizyczna.

Technologie świec żarowych: W świecach żarowych rozróżnia się zasadniczo świece żarowe z metalowym prętem grzewczym i świece ceramiczne. Obydwie technologie charakteryzują się specjalnymi właściwościami temperaturowymi.

Zasada pracy silnika benzynowego: Suwy pracy silnika wysokoprężnego odpowiadają zasadniczo suwom pracy silnika benzynowego.

Tekniwiki: Prosimy wykorzystać wiedzę naszych fachowców z platformy Tekniwiki. Tam znajdziecie szczegółową, multimedialnie opracowaną wiedzę, np. w postaci animacji 3-D, wideofilmów i wykresów.

Do pobrania

Do pobrania: Do pobrania: W naszym dziale "Do pobrania" znajdują się aktualne katalogi produktów, broszury i inne materiały informacyjne, które można pobrać.