Wymagania stawiane sondom lambda

Sonda lambda zapewnia optymalne warunki pracy. Tylko wtedy, gdy wytworzony jest określony stosunek mieszanki paliwa z powietrzem, katalizator może  w przybliżeniu dokonać konwersji wszystkich szkodliwych spalin.

Podczas spalania paliwa obok nieszkodliwych produktów, jak woda, dwutlenek węgla lub azot powstają także niebezpieczne substancje szkodliwe. Redukcja tych szkodliwych substancji jest zadaniem regulowanego katalizatora, który od końca lat 80-tych używany jest w każdym nowym samochodzie osobowym z silnikiem benzynowym zawierającym przynajmniej jedną sondę lambda. Dopiero sondy gwarantują zawsze optymalne warunki pracy katalizatora.

Katalizator i sonda lambda - zespół dbający o czyste powietrze

Regulowane katalizatory redukują szkodliwe substancje w spalinach o ponad 95 procent. Ponieważ unieszkodliwiają one trzy substancje szkodliwe HC, CO i NOx, zwane są także "katalizatorami trójdrożnymi".

Ich wnętrze pokryte jest metalami szlachetnymi, platyną, rodem i palladem. Na tych powłokach mają miejsce złożone reakcje chemiczne: W wyniku utlenienia tlenku węgla (CO) i węglowodorów (HC) powstaje woda (H2O) i dwutlenek węgla (CO2). Tlenki azotu (NOx) redukowane są do azotu (N2), tlenu (O2) i dwutlenku węgla (CO2).

Zadanie sondy lambda, zwanej także sondą tlenu, polega na zapewnieniu optymalnych warunków pracy. Tylko wtedy, gdy wytworzony jest określony stosunek mieszanki paliwa z powietrzem, katalizator może  w przybliżeniu dokonać "konwersji" wszystkich szkodliwych spalin. W tym celu nowoczesne samochody wyposażone są przynajmniej w dwie sondy lambda: sondę regulacyjną przed katalizatorem i sondę diagnostyczną za katalizatorem. Mierzą one pozostałości tlenu w gazach spalinowych. Przy pomocy tej informacji sterowanie silnika może ustalić skład mieszanki.

Podstawowa zasada sondy lambda

W zależności od zawartości pozostałego tlenu sonda wytwarza różne sygnały. Sterowanie silnika interpretuje te sygnały i reguluje tworzenie mieszanki. W oparciu o tę podstawową zasadę stale rozwija się technologia sond lambda. Aktualnie gwarantuje ona niską emisję szkodliwych substancji i zapewnia efektywną pracę i długi okres użytkowania katalizatora.

Omawiane tematy

Podstawowa wiedza o spalinach: Szczegółowe informacje o spalinach, regulacji lambda i katalizatorze

Technologie sond lambda: Sondy lambda dostępne są dla prawie każdego zastosowania. Dlatego określone technologie wykazują całkiem specyficzne właściwości.

Czynniki wpływające na projektowany produkt: Zastosowanie nowych technologii i uwarunkowania legislacyjne wpływają bezpośrednio na opracowanie nowych produktów.

Do pobrania

Do pobrania: W naszym dziale "Do pobrania" znajdują się aktualne katalogi produktów, broszury i inne materiały informacyjne, które można pobrać.