NTK Technologie sond lambda

Rozróżnia się trzy typy sond lambda: sondy lambda z dwutlenkiem cyrkonu, dwutlenkiem tytanu i szerokopasmowe. Każda z tych technologii ma specjalne cechy i przeznaczona jest dla różnych zastosowań.

Rozróżnia się trzy różne typy sond lambda. Sondy lambda z dwutlenkiem cyrkonu i sondy lambda z dwutlenkiem tytanu określane również mianem sond lambda skokowych lub "binarnych", ponieważ sygnał sondy waha się pomiędzy dwiema wartościami.

Trzecia grupa, to tak zwane sondy lambda szerokopasmowe. Nazywane są one również sondami lambda "liniowymi", ponieważ mogą pomierzyć i przedstawić płynne przejście pomiędzy różnymi stanami mieszanek.

Omawiane tematy

Sonda lambda z dwutlenkiem cyrkonu: Te sondy lambda zawierają elektrolity ciała stałego na bazie dwutlenku cyrkonu.

Sonda lambda z dwutlenkiem cyrkonu: Dwutlenek tytanu posiada specjalną właściwość: Oporność elektryczna zmienia się proporcjonalnie do zawartości tlenu w gazach spalinowych.

Sonda lambda szerokopasmowa: Aby umożliwić regulację silnika na mieszankę ubogą i bogatą opracowano tak zwane sondy szerokopasmowe.

Sondy specjalne: Sondy lambda dla sportów wyścigowych, motocykli i silników benzynowych z bezpośrednim wtryskiem.

Tekniwiki: Prosimy wykorzystać wiedzę naszych fachowców z platformy Tekniwiki. Tam znajdziesz szczegółową, multimedialnie opracowaną wiedzę, np. w postaci animacji 3-D, wideofilmów i schematów poglądowych.

Do pobrania

Do pobrania: W naszym dziale "Do pobrania" znajdują się aktualne katalogi produktów, broszury i inne materiały informacyjne, które można pobrać.