Cewki zapłonowe

Cewki zapłonowe NGK do samochodów wytwarzają napięcie niezbędne do niezawodnego zapłonu i powstania iskier na świecy zapłonowej.

W silniku benzynowym cewki zapłonowe stanowią tak zwaną "elektrownię" procesu zapłonu. Jako część instalacji zapłonowej mają za zadanie zasilenie świec zapłonowych wysokim napięciem, które jest niezbędne, aby pomiędzy elektrodą środkową i masową świecy zapłonowej powstała iskra i nastąpiło zapalenie mieszanki paliwowo-powietrznej.

Z przyłącza niskiego napięcia cewki zapłonowe pobierają prąd z akumulatora i przekształcają go wielokrotnie aż do napięcia 45 kV, zależnie od typu cewki. W zależności od typu pojazdu i wymagań producenta samochodu zastosowanie znajdują różne technologie cewek zapłonowych.

Omawiane tematy:

Wymagania stawiane cewkom zapłonowym: Wymagania stawiane cewkom zapłonowym są bardzo wysokie - działanie cewki zapłonowej musi być niezawodne pomimo jej położenia w komorze silnika i najwyższe bezpieczeństwo zapłonu musi być zagwarantowane.

Technologie cewek zapłonowych: Firma NGK oferuje różne typy cewek zapłonowych dla różnych samochodów, od cewek zapłonowych kielichowych, poprzez cewki z rozdzielaczem, cewki zapłonowe blokowe i cewki zapłonowe świecowe, aż po systemy cewek zapłonowych.

Przewody zapłonowe: Aby iskra mogła przeskoczyć, wysokie napięcie wytworzone w cewce zapłonowej musi najpierw "dopłynąć" przewodami zapłonowymi do świecy zapłonowej.

Jak złamać kod NGK: Numery referencji w asortymencie cewek zapłonowych NGK wskazują na typ danej cewki, co ułatwia wyszukanie odpowiedniej cewki i przewodów zapłonowych.

Tekniwiki: Prosimy wykorzystać wiedzę naszych fachowców z platformy Tekniwiki. Tam znajdziesz szczegółową, multimedialnie opracowaną wiedzę, np. w postaci animacji 3-D, wideofilmów i schematów poglądowych.