Zaangażowanie dla przyszłości branży

Aby zabezpieczyć i wspólnie kształtować przyszłość przemysłu samochodowego, dostawców i handlu częściami, firma NGK Spark Plug Europe jest aktywna w stowarzyszeniach międzynarodowych i uczestniczy w podejmowanych inicjatywach.

Firma jest członkiem FIGIEFA (ang. International Federation of Automotive Aftermarket Distributors - Międzynarodowa Federacja Dystrybutorów Samochodowych Części Zamiennych) i wspiera ją finansowo i ideowo w działaniach politycznych w Brukseli.

Firma NGK jest również członkiem krajowych odgałęzień FIGIEFA, w Niemczech: Gesamtverbands Autoteile-Handel e.V. (GVA). NGK jest również jednym z członków VREI (Verein Freier Ersatzteilemarkt e.V. - Stowarzyszenie Wolnego Rynku Części Zamiennych) oraz Stowarzyszenia 47 producentów części samochodowych, które promuje wolne warsztaty.

Na płaszczyźnie europejskiej NGK angażuje się również w działalność CLEPA (European Association of Automotive Suppliers - Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Przemysłu Samochodowego).

VREI - Verein Freier Ersatzteilemarkt e.V.