Proces rozwoju produktów NGK

Rozwój nowych świec zapłonowych/żarowych lub typu czujnika średnio trwa trzy lata od rozpoczęcia projektu do rozpoczęcia produkcji seryjnej
Rozwój nowych świec zapłonowych/żarowych lub typu czujnika średnio trwa trzy lata od rozpoczęcia projektu do rozpoczęcia produkcji seryjnej

Opracowanie nowych świec zapłonowych/żarowych lub typów czujników od momentu rozpoczęcia projektu (Kick-off) do rozpoczęcia produkcji seryjnej (SOP) trwa średnio 3 lata.

W tworzenie nowych produktów zaangażowany jest zazwyczaj Zespół ds. Wyposażenia Oryginalnego, który uczestniczy w całym procesie - od pierwszego zapytania klienta do produkcji seryjnej części - lub kieruje nim. Firma NGK często wspiera swoich klientów już od oficjalnego rozpoczęcia projektu nowego produktu poprzez wspólne testy, wymianę wiedzy (Know-how) i zaopatrzenie we wzory.

Proces rozpoczyna się złożeniem zlecenia przez klienta oraz wstępnymi badaniami. Następnie NGK analizuje przygotowane przez klienta wymagamnia odnośnie produktu i porównuje je ze specyfikacjami produktu.

Zanim produkt osiągnie gotowość do produkcji seryjnej musi przejść przez różnorodne kroki projektowe w ramach cyklu opracowania.
Kroki projektowe (A-F) zdefiniowane przez Verband Deutscher Automobilhersteller (VDA) [Stowarzyszenie niemieckich producentów samochodów] podczas opracowywania nowych produktów

Pozycja i położenie montażowe w centrum uwagi

Wkrótce pierwsza konstrukcja prototypu opracowaną metodą CAD ujrzy światło dzienne. Także tutaj klient jest całkowicie zaangażowany. Na tym etapie największą uwagę zwraca się zazwyczaj na pozycję i położenie montażowe. Ponadto już na tak wczesnym stadium projektu NGK analizuje wskazówki użytkownika dotyczące zastosowania, które muszą być następnie skonsultowane z klientem lub dostawcami sterowników.

W idealnym przypadku już przy pomocy pierwszych silników i pojazdów prototypowych produkt sprawdzany jest w realnych warunkach i wykonywane są pierwsze testy funkcjonalne. NGK bada tutaj współpracę sterownika z produktem w normalnych i skrajnych warunkach.

Od prototypów do utworzenia konstrukcji produktu zbliżonej do seryjnej

Ponadto, na kolejnych etapach projektu klienta (kończonych tzw. kamieniami milowymi) dostarczane są dodatkowe wzorce, które zwykle uwzględniane są w dalszych testach funkcjonalnych, zarówno w silnikach jak i pojazdach, w celu sprawdzenia wytrzymałości produktu.

Po pomyślnie zaliczonych badaniach na prototypie można rozpocząć tworzenie konstrukcji produktu zbliżonej do seryjnej. Wraz z dopuszczeniem ustalonej konstrukcji przez klienta, w zależności od harmonogramu projektu, rozpoczyna się pierwsze próbne wykonanie części.

Zawsze po pomyślnym zakończeniu tzw. kamienia milowego (punktu końcowego etapu), przechodzi się dalej do następnego punktu w cyklu rozwoju. Ostatni kamień milowy kończy się produkcją.
Kamienie milowe ustalone przez VDA służą do zdefiniowania odcinka projektu

Akceptacja produktu i procesu

W tym celu NGK na podstawie reprezentatywnej próbce produkcji wykazuje funkcjonalność nowego produktu, zachowanie wymiarów, zgodność materiałów z IMDS (internationales Material-Daten System) [międzynarodowy system danych materiałowych] oraz zgodność procesu ze specyfikacją produktu. W razie potrzeby w ramach tej próbnej produkcji NGK wykonuje wraz z klientem odbiór produkcyjny w określonym miejscu produkcji.

Inne odpowiednie dokumenty w ramach dopuszczenia produktu, to DFMEA (analiza przyczyn i skutków wad projektu), PFMEA (analiza przyczyn i skutków wad procesu), plany kontroli, plany przebiegu procesu itd., które wspólnie z klientem są omawiane i akceptowane.

Po pomyślnym zakończeniu wszystkich testów funkcjonalności i pracy ciągłej oraz akceptacji produktu i procesu ze strony klienta, produkt zostaje dopuszczony do produkcji w zakładzie produkującym silniki lub pojazdy.