Czynniki wpływające na projektowany produkt

Podczas opracowania nowych produktów należy uwzględnić różne czynniki,jak wymagania techniczne i aktualne przepisy prawne.
Zastosowanie nowych technologii i uwarunkowania legislacyjne wpływają bezpośrednio na opracowanie nowych produktów

Światowa dyskusja na temat ochrony środowiska i klimatu, ograniczone zasoby surowców kopalnych i wzrastające ceny benzyny znacznie zmieniają publiczną świadomość. Dalszy wzrost wydajności silników spalinowych, stosowanie nowych technologii i alternatywne paliwa redukujące CO2 stanowią wyzwania dla nowoczesnej koncepcji silników.

Wszystko to jest dużym wyzwaniem dla przemysłu samochodowego i dostawczego, i ma bezpośredni wpływ na rozwój nowych świec zapłonowych, świec żarowych oraz sond lambda.

Bardziej wydajne spalanie i zmniejszenie emisji szkodliwych substancji

Nowoczesne silniki muszą spełniać coraz ostrzejsze dyrektywy środowiskowe (hasło: normy EURO). Dużym wyzwaniem jest wydajność silników i zmniejszenie zużycia paliwa oraz obniżenie emisji szkodliwych substancji. Poprzez rozwój różnorodnych technologii dotyczących świec zapłonowych, świec żarowych i sond lambda firma NGK możliwie najlepiej wspiera producentów samochodów w osiąganiu tych celów.

Tendencja "downsizing"

Pojemność skokowa silników benzynowych jest coraz mniejsza, przy zachowaniu tej samej mocy. Taką tendencję określa się mianem "downsizing". Zmniejsza się zużycie paliwa i obciążenie środowiska. Jednak żeby była dostarczana dostateczna moc, takie silniki pracują często z turboładowarkami i/lub sprężarkami. Zawory ssące i wydechowe zajmują tutaj dużo miejsca, tak jak kanały chłodzące. Stawia to szczególne wymagania, przykładowo dla wymiarów, pewności zapłonu i właściwości cieplnych świec zapłonowych.

Alternatywne paliwa, na przykład gaz

Coraz więcej silników wyposaża się w zasilanie dwoma paliwami, czyli mogą one spalać zwykłą benzynę lub gaz (LPG/CNG). Dla świec zapłonowych oznacza to utrudnione warunki odnośnie obciążenia temperaturowego i zapłonu.

Zużycie

Terminy wymiany świec zapłonowych określane przez producentów samochodów wahają się od 20 000 do 120 000 km. Stanowi to wyzwanie, ponieważ każda iskra zapłonu powoduje minimalne zużycie materiału. W efekcie takiej „erozji iskrowej” przerwa między elektrodami powiększa się, prowadząc do większych wymogów w zakresie napięcia zapłonowego, co z kolei powoduje większe obciążenie dla cewki zapłonowej. Wymagania te są spełniane poprzez rozwijanie specjalnych technologii świec zapłonowych.

Omawiane tematy

Technologie świec zapłonowych: Firma NGK opracowuje technologię świec zapłonowych dla każdego przypadku zastosowania.

Technologie świec żarowych: W świecach żarowych rozróżnia się zasadniczo świece żarowe z metalowym prętem grzewczym i świece ceramiczne. Obydwie technologie charakteryzują się specjalnymi właściwościami temperaturowymi.

Technologie sond lambda: Sondy lambda dostępne są dla prawie każdego zastosowania. Dlatego określone technologie wykazują całkiem specyficzne właściwości.

Gazy spalinowe i szkodliwe substancje: Gazy spalinowe stanowią nieużyteczne, gazowe produkty rozpadu powstałe podczas procesu spalania.

Paliwa: Paliwa silnikowe są związkami chemicznymi, których energia uwalnia się na skutek spalania i wykorzystywana jest do wytworzenia napędu.

Właściwości temperaturowe: Świeca zapłonowa musi oddać dokładnie zdefiniowaną ilość ciepła do głowicy silnika. Tylko wtedy można zachować optymalny zakres temperatur.