Czynniki wpływające na projektowany produkt

Podczas opracowania nowych produktów należy uwzględnić różne czynniki,jak wymagania techniczne i aktualne przepisy prawne.
Zastosowanie nowych technologii i uwarunkowania legislacyjne wpływają bezpośrednio na opracowanie nowych produktów

Światowa dyskusja na temat ochrony środowiska i klimatu, ograniczone zasoby surowców kopalnych i wzrastające ceny benzyny znacznie zmieniają publiczną świadomość. Dalszy wzrost wydajności silników spalinowych, stosowanie nowych technologii i alternatywne paliwa redukujące CO2 stanowią wyzwania dla nowoczesnej koncepcji silników.

Wszystko to jest dużym wyzwaniem dla przemysłu samochodowego i dostawczego, i ma bezpośredni wpływ na rozwój nowych świec zapłonowych, świec żarowych oraz sond lambda.

Bardziej wydajne spalanie i zmniejszenie emisji szkodliwych substancji

Nowoczesne silniki muszą spełniać coraz ostrzejsze dyrektywy środowiskowe (hasło: normy EURO). Dużym wyzwaniem jest wydajność silników i zmniejszenie zużycia paliwa oraz obniżenie emisji szkodliwych substancji. Poprzez rozwój różnorodnych technologii dotyczących świec zapłonowych, świec żarowych i sond lambda firma NGK możliwie najlepiej wspiera producentów samochodów w osiąganiu tych celów.

Tendencja "downsizing"

Pojemność skokowa silników benzynowych jest coraz mniejsza, przy zachowaniu tej samej mocy. Taką tendencję określa się mianem "downsizing". Zmniejsza się zużycie paliwa i obciążenie środowiska. Jednak żeby była dostarczana dostateczna moc, takie silniki pracują często z turboładowarkami i/lub sprężarkami. Zawory ssące i wydechowe zajmują tutaj dużo miejsca, tak jak kanały chłodzące. Stawia to szczególne wymagania, przykładowo dla wymiarów, pewności zapłonu i właściwości cieplnych świec zapłonowych.

Alternatywne paliwa, na przykład gaz

Coraz więcej silników wyposaża się w zasilanie dwoma paliwami, czyli mogą one spalać zwykłą benzynę lub gaz (LPG/CNG). Dla świec zapłonowych oznacza to utrudnione warunki odnośnie obciążenia temperaturowego i zapłonu.

Zużycie

Okresy wymiany ustalone przez producentów samochodów, np. dla świec zapłonowych wynoszą od 30 000 do 120 000 kilometrów. Ta rozbieżność rodzi problemy, ponieważ każda iskra zapłonu zużywa mikroskopijnie mniej materiału. Z powodu tej "erozji iskrowej" wzrasta zapotrzebowanie na napięcie zapłonu o około 500 V na 20 000 kilometrów. Te wymagania spełniane są przez rozwój specjalnych technologii świec zapłonowych.

Omawiane tematy

Technologie świec zapłonowych: Firma NGK opracowuje technologię świec zapłonowych dla każdego przypadku zastosowania.

Technologie świec żarowych: W świecach żarowych rozróżnia się zasadniczo świece żarowe z metalowym prętem grzewczym i świece ceramiczne. Obydwie technologie charakteryzują się specjalnymi właściwościami temperaturowymi.

Technologie sond lambda: Sondy lambda dostępne są dla prawie każdego zastosowania. Dlatego określone technologie wykazują całkiem specyficzne właściwości.

Gazy spalinowe i szkodliwe substancje: Gazy spalinowe stanowią nieużyteczne, gazowe produkty rozpadu powstałe podczas procesu spalania.

Paliwa: Paliwa silnikowe są związkami chemicznymi, których energia uwalnia się na skutek spalania i wykorzystywana jest do wytworzenia napędu.

Właściwości temperaturowe: Świeca zapłonowa musi oddać dokładnie zdefiniowaną ilość ciepła do głowicy silnika. Tylko wtedy można zachować optymalny zakres temperatur.