Impuls do rozwoju: Wyposażenie oryginalne NGK

Prawie żaden samochód nie pojawia się obecnie na rynku bez świec zapłonowych lub żarowych firmy NGK bądź bez czujników lambda i czujników temperatury spalin NTK. Wszyscy europejscy producenci samochodów stosują już te produkty w produkcji swoich pojazdów.

Podstawą tej owocnej współpracy jest rosnące od wielu lat zaufanie pomiędzy NGK i klientami stosującymi wyposażenie oryginalne. Pomiędzy pierwszymi sukcesami europejskimi w dziedzinie wyposażenia oryginalnego w latach 80-tych i dzisiejszą pozycją na rynku występowały zawsze nowe, innowacyjne opracowania i wyróżniająca się obsługa klienta.

Za prace rozwojowe i jakość swoich produktów firma NGK była wielokrotnie wyróżniana nagrodami od producentów samochodów.

Międzynarodowe zespoły ds wyposażenia oryginalnego w europejskich przedstawicielstwach w Niemczech, we Francji, Włoszech i w Anglii.
Międzynarodowe zespoły ds wyposażenia oryginalnego w europejskich przedstawicielstwach w Niemczech, we Francji, Włoszech i w Anglii

Zespoły wyposażenia oryginalnego wspierają producentów samochodów

Międzynarodowe zespoły wyposażenia oryginalnego w przedstawicielstwach europejskich w Niemczech, Francji, we Włoszech oraz w Anglii zapewniają producentom samochodów w tych krajach szerokie wsparcie techniczne, handlowe i logistyczne. 

Specjalistyczne zespoły ds. świec zapłonowych/żarowych i czujników współpracują ściśle z producentami samochodów w zakresie całego cyklu użytkowania silników - począwszy od fazy opracowania nowych silników, poprzez rozruch produkcyjny (SOP) i produkcję seryjną, aż do zaopatrzenia w części zamienne.

Zespoły te stanowią jednocześnie łącze pomiędzy klientem i usytuowanym  w Japonii działem rozwoju produktów. Szczególną uwagę zwraca się tu na wczesne rozpoznanie potrzeb rynkowych oraz stałe dopasowanie aktualnych i przyszłych produktów do wymagań klientów. Wspólnie z inżynierami producentów samochodów specjaliści NGK opracowują prototypy nowych produktów i wystawiają je na próbę w Centrum Badawczym w Ratingen.

Klienci wyposażenia oryginalnego w Europie

Klienci wyposażenia oryginalnego w Europie

Prace rozwojowe stanowią podstawę dla wysokiej jakości wyposażenia oryginalnego produktów NGK

Bazą dla prac badawczo-rozwojowych NGK jest Centrum Techniczne powstałe w r. 1990 w Ratingen koło Düsseldorfu. Dysponuje ono najnowocześniejszymi urządzeniami do badań, które dostosowane są do wszystkich wymagań przemysłu samochodowego. Zaliczają się do nich trzy stanowiska do badań silników Hightech do prób ciągłych i testów aplikacyjnych, komora klimatyczna, w której pojazdy mogą być badane w skrajnych warunkach w temperaturach od -30 °C do +50 °C (np. w celu badania właściwości rozruchowych zimnego silnika) oraz pełne wyposażenie do wykonywania kompletnej analizy gazów spalinowych.

Omawiane tematy

Wyróżnienia: Produkty i jakość usług NGK zyskują regularnie znaczące wyróżnienia - zarówno w zakresie wyposażenia oryginalnego jak i na rynku części zamiennych.

Czynniki wpływające na projektowany produkt: Wszyscy europejscy producenci samochodów używają produktów NGK i NTK już w ramach produkcji samochodów.

Proces rozwoju: Rozwój nowych świec zapłonowych/żarowych lub typu czujnika średnio trwa trzy lata od rozpoczęcia projektu do rozpoczęcia produkcji seryjnej.