Odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń

Odpowiedzialne traktowanie środowiska jest samo przez siebie zrozumiałe dla NGK Spark Plug. Wszystkie fabryki NGK na świecie posiadają certyfikat według ISO 14001.

W pełni odpowiedzialne postępowanie z zasobami i środowiskiem

Odpowiedzialne postępowanie z zasobami udostępnianymi ludzkości i ochrona środowiska naturalnego stanowią wysoką wartość w firmie NGK.

Poza tym, że produkty NGK umożliwiają produkcję samochodów coraz bardziej przyjaznych środowisku, firma skupia się przede wszystkim na własnym bilansie środowiskowym.

Certyfikacja według międzynarodowej normy zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004

NGK Spark Plug Europe posiada, tak jak wszystkie firmy-córki koncernu NGK Spark Plug, certyfikat międzynarodowej normy zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004. Celem tej normy jest ciągłe polepszanie bilansu ekologicznego przedsiębiorstwa. Zużycie energii i wody utrzymuje się na możliwie niskim poziomie, podobnie jak emisje. Przywiązuje się także dużą wagę do unikania odpadów. Idea zrównoważonego rozwoju brana jest pod uwagę nawet przy zakupie materiałów biurowych. Lista środków jest długa i dotyczy wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa.

Produkcja przyjazna dla środowiska

Firma NGK przykłada dużą wagę do produkcji możliwie przyjaznej dla środowiska: fabryki w Japonii i na całym świecie pokrywają część swojego zapotrzebowania na energię przy pomocy własnych elektrowni słonecznych. Obniżyło to emisję samego dwutlenku węgla w 2008 o 57 ton.

Linki

Raport środowiskowy i socjalny 2009 (dostępny tylko w języku angielskim)

Strona internetowa NGK Spark Plug Co., Ltd.: Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Koncernu.