Prace badawczo-rozwojowe

Centrum Techniczne w Ratingen zalicza się do najnowocześniejszych w Europie i przyczynia się znacznie do sukcesów NGK w dziedzinie wyposażenia oryginalnego.
Stanowisko do badań w Centrum Technicznym w Ratingen

Ponadprzeciętnie wysoki procent obrotu spółki dominującej NGK Spark Plug Co., Ltd. jest inwestowany co roku w prace badawczo-rozwojowe. 

Badania produktów jutra

Badania skupiają się na sektorze samochodowym, zagadnieniach zdrowia, energii i środowiska. Wszystkie prace prowadzone są przez Grupę Badań i Rozwoju Technicznego NGK. Siedzibą tej jednostki jest Japonia.

Do zadań Grupy Badań zalicza się:

  • podstawowe badania materiałów, stopów i form konstrukcyjnych
  • rozwój nowych i optymalizacja istniejących metod produkcji
  • analiza lokalnych potrzeb rynkowych i trendów przy stałym dostosowaniu do aktualnych produktów
  • badania strategicznych, nowych produktów lub przyszłych obszarów zastosowania.

Prace Grupy Badań i Rozwoju Technicznego NGK kładą już dzisiaj podwaliny pod produkty przyszłości.

Rozwój produktów: Krok po kroku od prototypów do gotowości do produkcji seryjnej

Rozwój nowych świec zapłonowych, świec żarowych lub czujników dla przemysłu samochodowego następuje w ścisłej współpracy działów technicznych określonych przedstawicielstw NGK z działem rozwoju w Japonii. Wspólnie znajduje się najlepsze technologie, aby optymalnie spełnić wymagania klientów.

Lokalne zespoły wyposażenia oryginalnego (ang. original equipment, OE) stanowią łącze pomiędzy działami rozwoju klienta i inżynierami NGK w Japonii i gwarantują permanentną wymianę informacji. Towarzyszą poszczególnym fazom rozwoju i testowania, aż do gotowego produktu i gotowości do produkcji seryjnej, tzw. SOP (ang. "Start of Production").

Centrum Techniczne: Szczegółowe badania

Po ustaleniu danych ramowych nowego projektu klienta, Centrum Techniczne towarzyszy w opracowywaniu prototypu podczas kosztownych testów aplikacyjnych - krok po kroku, aż do perfekcyjnego produktu.

Prowadzone są m.in. badania dotyczące właściwości temperaturowych (hasło: wartość cieplna), stabilności biegu jałowego, zapłonu, właściwości przy rozruchu zimnego silnika, sond lambda, próba biegu ciągłego.

Dla najróżniejszych cykli testów i symulacji do dyspozycji są trzy stanowiska do badania silników i dwa stanowiska rolkowe, także dmuchawa i komora zimna, w której można wytworzyć temperatury od -30 do +50 °. Można również symulować najostrzejszą zimę syberyjską, zjazd z góry z dużą prędkością pod wiatr lub z wiatrem w plecy.

Ponadto Centrum Techniczne dysponuje najnowszymi urządzeniami do badania gazów spalinowych i wyposażeniem do badania sond lambda.

Warto wiedzieć: Centrum Techniczne w Ratingen

Zajmujące powierzchnię 2 200 m² Centrum Techniczne w Ratingen zostało zbudowane w roku 1990 za ok. 10 milionów EUR i wkrótce po wkroczeniu w nowe tysiąclecie ponownie rozbudowane, dzięki wysokiemu nakładowi finansowemu. Jest to jedno z czterech centrów technicznych poza Japonią i zalicza się do najnowocześniejszych w Europie, znacznie przyczyniając się do sukcesów NGK w obszarze wyposażenia oryginalnego.

Omawiane tematy

Czynniki wpływające na projektowany produkt: Zastosowanie nowych technologii i uwarunkowania legislacyjne wpływają bezpośrednio na opracowanie nowych produktów.

Proces rozwoju: Rozwój nowych świec zapłonowych/żarowych lub typu czujnika średnio trwa trzy lata od rozpoczęcia projektu do rozpoczęcia produkcji seryjnej.