Het luchtgetal

Natuurlijk zijn er ook andere bedrijfsomstandigheden dan lambda = 1. Het zogenaamde luchtgetal geeft informatie over de afzonderlijke mengverhouding van lucht en brandstof.

Als zich bijvoorbeeld meer brandstof in het mengsel bevindt, spreekt men van een vet mengsel – de motor rijdt met luchtgebrek. Het luchtgetal ligt bij lambda < 1.

Als zich naar verhouding weinig brandstof en veel lucht in het mengsel bevindt, spreekt men van een mager mengsel. In de verbrandingsruimte bevindt zich een luchtoverschot. Het betreffende luchtgetal ligt bij lambda > 1.

Het zogenaamde luchtgetal geeft informatie over de afzonderlijke mengverhouding. Als het luchtgetal groter is dan 1 spreekt men van een mager mengsel; is het luchtgetal kleiner dan 1, is sprake van een vet mengsel.
Het zogenaamde luchtgetal geeft informatie over de afzonderlijke mengverhouding

Gerelateerde onderwerpen

Tekniwiki: Wilt u meer over onze producttechniek weten? Dan maak via het Tekniwiki platform gebruik van de knowhow van onze vakmensen, bijv. in de vorm van 3D animaties, video's en diagrammen.