Gevolgen van een defecte lambdasonde

Verouderde sondes leveren geringere spanningsamplitudes bij langere reactietijden.
Verouderde sondes leveren geringere spanningsamplitudes bij langere reactietijden

Als de sonde verouderd is, produceert ze eventueel een te zwak of te langzaam sondesignaal. Naast de normale veroudering kunnen natuurlijk ook andere oorzaken voor beschadiging optreden. Hier vindt u informatie over de mogelijke beschadigingen en de oorzaak van de fout.

Als de motorregeling geen signaal of een te zwak signaal van de lambdasonde ontvangt, moet de motor als het ware "blind vliegen". De motorregeling kan niet vaststellen hoe het mengsel dat op het moment verbrand wordt, samengesteld is. Dus schakelt de regeling over op noodloop, zodat automatisch een vet mengsel geproduceerd wordt. Dat betekent: Er wordt meer brandstof verbruikt, dan nodig is. Zo garandeert de motorregeling het benodigde vermogen en beschermt de componenten voor oververhitting.

Dit heeft negatieve consequenties. Van de ene kant stijgt het brandstofverbruik duidelijk - met gemiddeld 15 %, in het stadsverkeer zelfs nog veel meer. Van de andere kant kan de katalysator niet meer goed werken, er komen meer schadelijke stoffen in het milieu terecht.

Gerelateerde onderwerpen

De lambda-regelkring: Het regelapparaat van de motor regelt de ontsteking, de injectie en de ideale lucht-brandstof verhouding.

Het ideale mengsel: De ideale toestand van het mengsel wordt met de Griekse letter lambda aangeduid.

Uitlaatgassen en schadelijke stoffen: Uitlaatgassen zijn niet meer bruikbare, gasvormige afvalproducten die bij een verbrandingsproces ontstaan.

Tekniwiki: Wilt u meer over onze producttechniek weten? Dan maak via het Tekniwiki platform gebruik van de knowhow van onze vakmensen, bijv. in de vorm van 3D animaties, video's en diagrammen.

Downloads

Downloads In ons downloadgedeelte vindt u actuele productcatalogi, brochures en verdere informatiematerialen die u kunt downloaden