Verdeling van de ontstekingsvonk

In de klassieke variant produceert een centrale bobine de hoge spanning die voor de ontsteking van het lucht-brandstofmengsel noodzakelijk is. Een ontstekingsverdeler verdeelt de ontstekingsspanning in de juiste volgorde over de verschillende cilinders.
Een mechanische ontstekingsverdeler zorgt ervoor dat de spanning op het juiste tijdstip - bij de afzonderlijke cilinders en bougies terechtkomt

In de klassieke variant produceert een centrale bobine de hoge spanning die voor de ontsteking van het lucht-brandstofmengsel noodzakelijk is.

Een mechanische ontstekingsverdeler zorgt ervoor dat de spanning achtereenvolgens - en op het juiste tijdstip - bij de afzonderlijke cilinders en bougies terechtkomt.

Hiervoor wordt de ontstekingsspanning via de verdelerkap en de bougiekabel naar de bougie-aansluiting geleid. Van hieruit gaat de spanning naar het uiteinde van de midden-elektrode en overbrugt de luchtspleet naar de massa-elektrode in de vorm van een vonk.

Als de modernere variant met een staafbobine voor elke bougie ingezet wordt - de zogenaamde volledig elektronische ontsteking mit rustende ontstekingsverdeler - zijn geen mechanische ontstekingsverdelers en geen hoge spanning bougiekabels nodig.

Gerelateerde onderwerpen

Bougieleidingen: De bougieleidingen zijn ervoor verantwoordelijk om de benodigde spanning (U) met zo min mogelijk verlies naar de bougie te leiden.

E-learning: Wilt u meer over onze producttechniek weten? Dan maak via het NGK E-learning platform gebruik van de knowhow van onze vakmensen, bijv. in de vorm van 3D animaties, video's en diagrammen.

Producten en technologie

Eisen Bougie-technologieën