Verdeling van de ontstekingsvonk

In de klassieke variant produceert een centrale bobine de hoge spanning die voor de ontsteking van het lucht-brandstofmengsel noodzakelijk is. Een ontstekingsverdeler verdeelt de ontstekingsspanning in de juiste volgorde over de verschillende cilinders.
Een mechanische ontstekingsverdeler zorgt ervoor dat de spanning op het juiste tijdstip - bij de afzonderlijke cilinders en bougies terechtkomt

In de klassieke variant produceert een centrale bobine de hoge spanning die voor de ontsteking van het lucht-brandstofmengsel noodzakelijk is.

Een mechanische ontstekingsverdeler zorgt ervoor dat de spanning achtereenvolgens - en op het juiste tijdstip - bij de afzonderlijke cilinders en bougies terechtkomt.

Hiervoor wordt de ontstekingsspanning via de verdelerkap en de bougiekabel naar de bougie-aansluiting geleid. Van hieruit gaat de spanning naar het uiteinde van de midden-elektrode en overbrugt de luchtspleet naar de massa-elektrode in de vorm van een vonk.

Als de modernere variant met een staafbobine voor elke bougie ingezet wordt - de zogenaamde volledig elektronische ontsteking mit rustende ontstekingsverdeler - zijn geen mechanische ontstekingsverdelers en geen hoge spanning bougiekabels nodig.

Gerelateerde onderwerpen

Bougieleidingen: De bougieleidingen zijn ervoor verantwoordelijk om de benodigde spanning (U) met zo min mogelijk verlies naar de bougie te leiden.

Tekniwiki: Wilt u meer over onze producttechniek weten? Dan maak via het Tekniwiki platform gebruik van de knowhow van onze vakmensen, bijv. in de vorm van 3D animaties, video's en diagrammen.

Producten en technologie

Eisen Bougie-technologieën