Grondbeginselen bougies

De bougie speelt in de Ottomotor een wezenlijke rol. Ze is verantwoordelijk voor de ontbranding van het brandstof-luchtmengsel.

De bougie speelt in de Ottomotor een wezenlijke rol. Ze is verantwoordelijk voor de ontbranding van het lucht-brandstofmengsel. De kwaliteit van deze ontbranding heeft invloed op veel factoren, die enorm belangrijk zijn voor het rijden en voor het milieu. Hierbij horen bijvoorbeeld de rustige loop, het prestatievermogen en de efficiëntie van de motor en ook de uitstoot van schadelijke stoffen.

Als men bedenkt dat een bougie tussen de 500 en 3500 keer per minuut moet vonken, wordt duidelijk hoe groot de bijdrage van de moderne bougietechniek is om bijvoorbeeld aan de normen voor schadelijke stoffen te voldoen en om het brandstofverbruik te reduceren.

 

Gerelateerde onderwerpen

De ontstekingsvonk: De bougie is verantwoordelijk voor de ontbranding van het brandstof-luchtmengsel.

Opbouw van een bougie: Een bougie bestaat uit weinige, maar perfect op elkaar afgestemde bestanddelen.

Einbaulage der Zündkerze: Die Zündkerze ist in den Zylinderkopf eingeschraubt.

Verdeling van de ontstekingsvonk: De ontstekingsverdeler zorgt ervoor dat de spanning achtereenvolgens - en op het juiste tijdstip - bij de afzonderlijke cilinders en bougies terechtkomt.

Tekniwiki: Wilt u meer over onze producttechniek weten? Dan maak via het Tekniwiki platform gebruik van de knowhow van onze vakmensen, bijv. in de vorm van 3D animaties, video's en diagrammen.

Producten en technologie

Eisen Bougie-technologieën