Eisen aan lambdasondes

De lambdasonde zorgt voor optimale bedrijfsomstandigheden. Alleen als er sprake is van een speciale mengverhouding tussen brandstof en lucht, kan de katalysator immers vrijwel alle schadelijke uitlaatgassen converteren.

Bij de verbranding van brandstoffen ontstaan behalve onschadelijke producten zoals water, kooldioxide of stikstof, ook gevaarlijke schadelijke stoffen. Deze gevaarlijke stoffen te reduceren is de taak van de geregelde katalysator, die sinds eind jaren tachtig in elke nieuwe personenwagen te vinden is, samen met minstens één lambdasonde. Want deze sonde is voor de katalysator pas echt een garantie voor optimale bedrijfsomstandigheden.

Katalysator en lambdasonde - hét team voor schone lucht

Geregelde katalysatoren reduceren de schadelijke stoffen in de uitlaatgassen met meer dan 95 procent. Omdat ze de drie schadelijke stoffen HC, CO en NOx onschadelijk maken, worden ze ook wel "3-weg katalysator" genoemd.

Aan de binnenkant zijn ze voorzien van dunne lagen, bestaande uit de edelmetalen platinum, rhodium en palladium. Op deze lagen vinden complexe chemische reacties plaats: Koolmonoxide (CO) en koolwaterstoffen (HC) worden omgezet in water (H2O) en kooldioxide (CO2) oxideert. Stikoxiden (NOx) worden gereduceerd tot stikstof (N2), zuurstof (O2) en kooldioxide (CO2).

De taak van de lambdasonde - ook zuurstofsonde genoemd - bestaat erin voor optimale bedrijfsomstandigheden te zorgen. Alleen als er sprake is van een speciale mengverhouding tussen brandstof en lucht, kan de katalysator immers vrijwel alle schadelijke uitlaatgassen "converteren". Hiervoor beschikken moderne auto's over minstens twee lambdasondes: een regelsonde voor de katalysator en een diagnosesonde achter de katalysator. De sondes meten het restzuurstofgehalte in het uitlaatgas Met behulp van deze informatie kan de motorregeling de samenstelling van het mengsel instellen.

Basisprincipe van de lambdasonde

De sonde produceert een verschillend sonde-signaal, dat afhangt van het gehalte aan restzuurstof in het uitlaatgas. De motorregeling interpreteert dit signaal en regelt de vorming van het mengsel. Gebaseerd op dit basisprincipe heeft de lambdasondetechniek zich constant verder ontwikkeld. Deze techniek zorgt tot op de dag van vandaag voor een geringe uitstoot van schadelijke stoffen en voor een effectief verbruik en een lange levensduur van de katalysator.

Gerelateerde onderwerpen

Grondbeginselen van de kennis over uitlaatgassen: Gedetailleerde informatie over uitlaatgassen, de lambdaregeling en de katalysator.

Lambdasonde-technologieën: Er zijn lambdasondes voor vrijwel elke gebruiksmogelijkheid. Hierbij hebben bepaalde technologieën heel specifieke eigenschappen.

Invloedsfactoren bij de productontwikkeling: De inzet van nieuwe technologieën en de voorschriften van de wetgevende instanties hebben een directe invloed op de ontwikkeling van nieuwe producten.

Downloads

Downloads: In unserem Downloadbereich finden Sie aktuelle Produktkataloge, Broschüren und weitere Informationsmaterialien zum Herunterladen.