Lambdasondes

De lambdasonde zorgt ervoor dat de katalysator zijn taak kan vervullen. Deze sonde is voor de katalysator een garantie voor optimale bedrijfsomstandigheden.

Bij de verbranding van brandstoffen ontstaan behalve onschadelijke producten zoals water, kooldioxide of stikstof, ook gevaarlijke schadelijke stoffen - bijvoorbeeld koolmonoxide, stikoxide en koolwaterstof.

Sinds vele jaren vechten vertegenwoordigers uit de politiek en de industrie tegen de uitstoot van schadelijke stoffen. Zo beschikt elk nieuw voertuig met Ottomotor al sinds eind jaren tachtig over een geregelde katalysator, die de uitstoot van schadelijke stoffen reduceert.

Dat de katalysator zijn taak kan vervullen, daarvoor zorgt o.a. de lambdasonde. Want deze sonde is voor de katalysator een garantie voor optimale bedrijfsomstandigheden.
.

Gerelateerde onderwerpen

Eisen: Lambdasondes moeten aan bepaalde eisen voldoen, om de katalysator met succes bij zijn werk te kunnen helpen.

Lambdasonde-technologieën: Er zijn lambdasondes voor vrijwel elke gebruiksmogelijkheid. Hierbij hebben bepaalde technologieën heel specifieke eigenschappen.

OEM: lle Europese autofabrikanten maken in het kader van hun voertuigproductie reeds gebruik van NGK en NTK producten.

Tekniwiki: Maak via het Tekniwiki platform gebruik van de knowhow van onze vakmensen. Hier vindt u gedetailleerde, multimediaal weergegeven kennis, bijv. in de vorm van 3D animaties, video's en diagrammen.

Downloads

Downloads: In ons downloadgedeelte vindt u actuele productcatalogi, brochures en verdere informatiematerialen die u kunt downloaden