NTK Klopsensoren

De taak van een klopsensor is het detecteren van een kloppende verbranding.
De taak van een klopsensor is het detecteren van een kloppende verbranding

Klopsensoren worden ingezet om een kloppende verbranding te detecteren. Met behulp van klopsensoren kan een bijzonder effectieve verbranding van het brandstof-luchtmengsel worden bereikt door de ontstekingshoek te verlagen en de klopgrens opnieuw te benaderen.

Hierdoor wordt de motorprestatie geoptimaliseerd en tevens het brandstofverbruik en de uitlaatgasemissies gereduceerd. Bovendien dienen klopsensoren ertoe om de componenten te beschermen die bij het verbrandingsproces betrokken zijn.

Functie

De klopsensor is gebaseerd op een piëzo-element, dat door een ingebouwd gewicht, afhankelijk van de mechanische trillingen van het vastschroefpunt aan de motor, gecomprimeerd wordt. Het piëzo-element produceert hierbij afhankelijk van deze comprimering een lading resp. een versnelling, die in een uitgangsspanning omgezet wordt. Hoe vlakker de uitgangskarakteristiek van de frequentiegang is, hoe beter de door kloppende verbranding veroorzaakte amplituden gedetecteerd worden.

Gebruik van klopsensoren bij voertuigen met Ottomotor.
Gebruik bij voertuig met Ottomotor

Eigenschappen van de NTK klopsensoren:

  • vlakke frequentiegang
  • stekker- en kabeltype beschikbaar
  • kleinere sensor voor motors beschikbaar
  • hoge betrouwbaarheid

Gerelateerde onderwerpen

Homepage NGK Spark Plug Co., Ltd.: Meer informatie over klopsensoren vindt u op de homepage van de ondernemingsgroep.

OEM: Alle Europese autofabrikanten maken in het kader van hun voertuigproductie reeds gebruik van NGK en NTK producten.