Eisen aan bougies

Als de Ottomotor correct en efficiënt moet werken, moet de bougievonk het lucht-brandstofmengsel absoluut betrouwbaar ontsteken. Hiervoor moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.

Als de Ottomotor correct en efficiënt moet werken, moet de vonk het lucht-brandstofmengel absoluut betrouwbaar ontsteken. Een haperende ontsteking kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een hele cilindervulling van het lucht-brandstofmengsel onverbrand in het uitlaatgassysteem terechtkomt en daar dan pas in de katalysator verbrand. Slechts enkele haperende ontstekingen volstaan al om de katalysator te beschadigen of zelfs helemaal onbruikbaar te maken.

Op het juiste moment ontsteken

Bovendien moet de vonk precies op het juiste moment ontsteken. Het ideale moment is het ogenblik waarop de zuiger zijn hoogste punt bereikt en de compressie het grootst is. Als de vonk het mengsel een ogenblik vroeger of later ontsteekt, heeft dit een nadelige invloed op de efficiëntie van de motor en dit heeft verhoogd brandstofverbruik en een toename van de uitlaatgasemissies tot gevolg.

Ontbranding door lokale verhitting

De ontstekingsvonk brengt het lucht-brandstofmengsel in de verbrandingskamer niet rechtstreeks tot ontbranding. Zijn baan door het gasmengsel zorgt voor intense lokale verhitting en die leidt uiteindelijk tot de ontbranding van het mengsel. Bij de constructie van een bougie is het belangrijk te zorgen dat deze waardevolle hitte niet te snel kan ontsnappen. Tegelijkertijd speelt de bougie een belangrijke rol bij de geleiding van de hitte naar de cilinderkop om de werkingscondities onder controle te houden.

Steeds meer eisen aan bougies

De omstandigheden waaronder bougies hun werk moeten doen, zijn steeds moeilijker en veeleisender. Bovendien zijn de verwachtingen met betrekking tot de levensduur van een bougie aanmerkelijk gestegen. Om deze problemen het hoofd te bieden en om aan de hogere verwachtingen te voldoen investeert NGK in onderzoek, technologie en ontwikkeling. Dit resulteert in nieuwe materialen en productietechnieken, waardoor de bougies beter zijn en langer meegaan dan ooit tevoren.

Gerelateerde onderwerpen

Bougie-technologieën: NGK produceert bougie-technologieën voor elke toepassing - om het even of het gaat om normaal wegverkeer, om autosport of om motoren die op gas werken.

Invloedsfactoren bij de productontwikkeling: De inzet van nieuwe technologieën en wettelijke voorschriften hebben een directe invloed op de ontwikkeling van nieuwe producten.