Invloedsfactoren bij de productontwikkeling

Bij de ontwikkeling van nieuwe producten moet rekening worden gehouden met diverse invloedsfactoren, zoals technische eisen en actuele wetgeving.
De inzet van nieuwe technologieën en de voorschriften van de wetgevende instanties hebben een directe invloed op de ontwikkeling van nieuwe producten

De wereldwijde discussie over de bescherming van het milieu en het klimaat, beperkte fossiele grondstoffen en de stijgende benzineprijzen heeft het publieke bewustzijn aanzienlijk veranderd. De verdere verbetering van de efficiëncy van de verbrandingsmotoren, de inzet van nieuwe technologieën en CO2-besparende alternatieve brandstoffen zijn bij moderne motorconcepten erg in trek.

Dit betekent een grote uitdaging voor de auto- en toeleveringsindustrie en heeft een directe invloed op de ontwikkeling van nieuwe bougies, gloeibougies en lambdasondes.

Efficiëntere verbranding en verlaging van de emissie van schadelijke stoffen

Moderne motoren moeten aan steeds strengere milieurichtlijnen voldoen (trefwoord: Euronormen). Een grote uitdaging vormt daarom de efficiëncy van de motor, de reducering van het verbruik en de verlaging van de emissie van schadelijke stoffen. Door de ontwikkeling van de meest verschillende technologieën bij bougies, gloeibougies en lambdasondes ondersteunt NGK de autofabrikanten zo optimaal mogelijk bij hun afzonderlijke strategie..

Downsizing

De cilinderinhoud van Ottomotoren wordt steeds kleiner - terwijl het vermogen hetzelfde blijft. Een trend, die "downsizing" genoemd wordt. Het verbruik en de milieubelasting worden verlaagd. Om ervoor te zorgen dat genoeg vermogen beschikbaar is, werken zulke motoren vaak met turboladers en/of compressoren. In- en uitlaatventielen nemen hier veel ruimte in, net als de koelkanalen. Dit stelt bijvoorbeeld bijzonder hoge eisen aan de afmetingen, de ontstekingszekerheid en het warmtegedrag van de bougies.

Alternatieve brandstoffen, bijv. werking op gas.

Steeds meer motoren worden op een "bivalente werking" omgebouwd. Dat betekent: Ze kunnen gebruikelijke benzine of een gas (LPG/CNG) verbranden. Dit betekent dat bijvoorbeeld voor de bougies de eisen hoger worden wat temperatuurbelasting en ontbranding aangaat..

Slijtage

De vervangingstermijn die autofabrikanten voorschrijven voor bougies varieert tussen de 20.000 en 120.000 kilometer. Een hele uitdaging want met iedere ontstekingsvonk slijt een minimale hoeveelheid materiaal. Deze "vonk-erosie" vergroot de elektrodenafstand waardoor een hogere ontstekingsspanning noodzakelijk is die dus de bobine weer zwaarder belast. Als oplossing voor deze problemen zijn speciale bougie-technologieën ontwikkeld.

Gerelateerde onderwerpen

Bougie-technologieën: NGK produceert bougie-technologieën voor elke toepassing – om het even of het gaat om normaal wegverkeer, om autosport of om motoren die op gas werken.

Gloeibougie-technologieën: Bij gloeibougies wordt in principe onderscheid gemaakt tussen metalen staafgloeibougies en keramische gloeibougies. Deze technologieën beschikken allebei over bijzondere eigenschappen wat het temperatuurgedrag betreft.

Lambdasonde-technologieën: Er zijn lambdasondes voor vrijwel elke gebruiksmogelijkheid. Hierbij hebben bepaalde technologieën heel specifieke eigenschappen.

Uitlaatgassen en schadelijke stoffen: Uitlaatgassen zijn niet meer bruikbare, gasvormige afvalproducten die bij een verbrandingsproces ontstaan.

Brandstoffen: Brandstoffen resp. motorbrandstoffen zijn verbindingen, waarvan de energie door verbranding vrijkomt; deze energie wordt dan gebruikt om een aandrijving te produceren.

Temperatuurgedrag van bougies: Een bougie moet een exact gedefinieerde warmte aan de cilinderkop afgeven. Alleen op deze manier kan het optimale temperatuurvenster aangehouden worden.