Verantwoordelijkheid voor de komende generaties

Een verantwoordelijke omgang met het milieu is voor NGK Spark Plug vanzelfsprekend. Alle NGK ondernemingen over de hele wereld zijn volgens ISO 14001 gecertificeerd.

Verantwoordelijke omgang met grondstoffen en het milieu

De verantwoordelijke omgang met de grondstoffen die de mensheid ter beschikking staan en de bescherming van het natuurlijke milieu nemen bij NGK een belangijke plaats in.

Behalve het feit dat producten van NGK steeds milieuvriendelijkere auto's mogelijk maken, gaat de aandacht van de onderneming daarom vooral uit naar zijn eigen milieubalans.

Certificering volgens de internationale milieumanagementnorm ISO 14001:2004

NGK Spark Plug Europe is, net als alle dochterondernemingen van het NGK Spark Plug concern, volgens de internationalen milieumanagementnorm ISO 14001:2004 gecertificeerd. Het doel van deze norm is, de ecologische balans van de onderneming voortdurend te verbeteren. Het energie- en waterverbruik wordt zo gering mogelijk gehouden, net als de emissie-uitstoot. Er wordt veel moeite gedaan om afval te vermijden. Zelfs bij de aankoop van kantoormateriaal wordt steeds rekening gehouden met de duurzaamheidsgedachte. De lijst van maatregelen is lang en heeft betrekking op alle ondernemingsgebieden.

Milieuvriendelijke productie

En voor wat een zo milieuvriendelijk mogelijke productie aangaat, plaatst NGK eveneens accenten: de fabrieken in Japan en over de hele wereld dekken een deel van hun energiebehoefte af met behulp van fabriekseigen zonne-installaties. Zo werd de uitstoot van kooldioxide alleen al in 2008 met 57 ton verlaagd.

Verdere informatie

Environmental & Social Report 2009 (alleen in het Engels beschikbaar)

Website van NGK Spark Plug Co., Ltd.: Meer informatie vindt u op de homepage van de ondernemingsgroep.