Vastuu tulevista sukupolvista

NGK Spark Plug suhtautuu tietenkin vastuuntuntoisesti ympäristöön. Kaikilla eri puolilla maailmaa toimivilla yrityksillä on ISO 14001 -sertifiointi.

Luonnonvarojen ja ympäristön vastuullinen käyttö

NGK painottaa ihmiskunnan käytössä olevien luonnonvarojen vastuullista käyttöä ja luonnon suojelemista.

NGK:n tuotteet mahdollistavat yhä vähemmän ympäristöä kuormittavat autot ja lisäksi yhtiöllä on oma ympäristötase.

Kansainvälisen ympäristöjärjestelmän ISO 14001:2004 mukainen sertifiointi

NGK Spark Plug Europella samoin kuin kaikilla NGK Spark Plug -konsernin tytäryhtiöillä on kansainvälisen ympäristöjärjestelmän ISO 14001:2004 mukainen sertifiointi. Järjestelmä parantaa yrityksen ekotasetta jatkuvasti. Energian ja veden kulutus pidetään mahdollisimman alhaalla, samalla päästöt pidetään pieninä. Jätteitä pyritään välttämään kaikin tavoin. Toimistotarvikkeitakin hankittaessa huomioidaan aina kestävän kehityksen ajatus. Pitkä toimenpidelista koskee yrityksen kaikkia osia.

Ympäristöä säästävät tuotanto

NGK korostaa myös mahdollisimman ympäristöä säästävää tuotantoa. Japanin ja muiden maiden tehtaiden energiantarpeesta osa katetaan aurinkopaneeleilla. Niinpä vuonna 2008 hiilidioksidipäästöt alenivat 57 tonnia.

Muita tietoja

Environmental & Social Report 2009 (saatavana vain englanninkielisenä)

Website von NGK Spark Plug Co., Ltd. sivusto: Katso lisätietoja myös yritysryhmän kotisivulta.