Tutkimus ja kehitys

•	Ratingenin tekninen keskus on yksi Euroopan moderneimmista testauslaitoksista ja se myötävaikuttaa merkittävästi NGK:n menestykseen ensiasennusmarkkinoilla.
Ratingenin teknisen keskuksen koepenkki

NGK Spark Plug Co. investoi vuosittain keskimääräistä suuremman prosenttiosuuden konsernin liikevaihdosta tutkimukseen ja kehitykseen.

Tulevaisuuden tuotteiden perustutkimusta

Painopistealueet ovat auto, terveys, energia ja ympäristö. Kaikesta tutkimus- ja kehitystoiminnasta vastaa NGK Engineering Research & Development Group. Sen kotipaikka on Japanissa.

Sen tehtäviä ovat:

  • materiaalien, seosten ja rakenteiden perustutkimus
  • uusien tuotantomenetelmien kehittäminen ja nykyisten optimointi
  • paikallisten markkinoiden tarpeiden ja trendien analysointi nykyisten tuotteiden pohjalta
  • strategisten, uusien tuotteiden tai käyttökohteiden tutkiminen

NGK Engineering Research & Development Groupin työ luo toisin sanoen tulevien tuotteiden perustan.

Tuotekehitys: vaihe vaiheelta prototyypeistä sarjavalmistuskelpoiseksi

NGK:n toimipisteiden asiantuntijaosastot ja Japanin tuotekehitysosasto kehittävät läheisessä yhteistyössä uusia sytytystulppia, hehkutulppia tai antureita autoteollisuudelle. Yhdessä löydetään paras tekniikka, joka täyttää asiakkaan tarpeet.

Paikalliset ensiasennustiimit ovat asiakkaiden kehitysosaston ja NGK:n japanilaisten insinöörien välinen rajapinta ja ne takaavat pysyvän tietojen vaihdon. Ne ovat mukana eri kehitys- ja testausvaiheista valmiiseen tuotteeseen ja sarjavalmistuksen alkuun asti - niin kutsuttuun SOP ("Start of Production") vaiheeseen.

Tekninen keskus: testaa perusteellisesti

Kun asiakkaan uuden tuotteen kehystiedot on lyöty kiinni, tekninen keskus seuraa prototyypin kehitystä vaativilla sovellustesteillä vaihe vaiheelta, kunnes tuote on täydellinen.

Testeillä tutkitaan esimerkiksi lämpötilakäyttäytymistä (avainsana: lämpöarvo), joutokäyntivakautta, syttymistä, kylmäkäynnistysominaisuuksia. Ohjelmaan kuuluvat myös kestotestit ja lambdatunnistinten vesi-iskutestaus.

Erilaisia tekstisyklejä ja simulointeja varten on käytettävissä kolme moottoritestipenkkiä ja kaksi dynamometriä sekä tuulikone ja kylmäkammio, joka mahdollistaa -30 ... +50 °C lämpötilat. Laitteistolla voidaan jäljitellä niin ankarinta Siperian talvea kuin nopeaa alamäkeen ajamista vasta- tai myötätuulen vaikuttaessa.

Teknisessä keskuksessa on myös uusimmat pakokaasujen tutkimuslaitteistot ja lambdatunnisten testauslaitteet.

Tietämisen arvoista: Ratingenin tekninen keskus

Ratingenin 2 200 m² kokoinen tekninen keskus rakennettiin vuonna 1990. Silloin investoitiin noin kymmenen miljoonaan euroa. Keskuksen laajennukseen heti vuosituhannen vaihteen jälkeen investoitiin jälleen paljon rahaa. Se on yksi neljästä Japanin ulkopuolella toimivasta NGK:n teknisestä keskuksesta, yksi Euroopan moderneimmista testauslaitoksista ja se myötävaikuttaa merkittävästi NGK:n menestykseen ensiasennusmarkkinoilla.

Liittyviä aiheita

Tuotekehitykseen vaikuttavia tekijöitä: Uudet tekniikat ja lainsäädännön vaatimukset vaikuttavat välittömästi uusien tuotteiden kehittämiseen.

Kehitysprosessi: Uuden sytytys-/hehkutulppa- tai anturityypin kehittämiseen projektin käynnistämisestä sarjatuotannon alkamiseen kuluu keskimäärin kolmisen vuotta.