Tuotekehitykseen vaikuttavia tekijöitä

Uusia tuotteita kehitettäessä on huomioitava lukuisia tekijöitä, kuten tekniset vaatimukset ja lainsäädäntö.
Uudet tekniikat ja lainsäädännön vaatimukset vaikuttavat välittömästi uusien tuotteiden kehittämiseen

Globaali keskustelu ympäristön ja ilmaston suojelusta, fossiilisten polttoaineiden rajallisuus ja kallistuvat bensiinin hinnat ovat muokanneet merkittävästi julkista tietoisuutta. Polttomoottorien hyötysuhteen lisäparannuksille, uusille tekniikoille ja CO2-päästöjä vähentäville vaihtoehtoisille polttoaineille on kysyntää.

Autonvalmistajilla ja alihankintateollisuudella on edessään suuria haasteita, ja vaatimukset vaikuttavat suoranaisesti uusien sytytystulppien, hehkutulppien ja lambdatunnistinten kehitykseen.

Tehokkaampi palaminen ja pienemmät päästöt

Modernien moottorien on täytettävä entistä tiukemmat ympäristönormit (avainsana: euronormit). Moottorien hyötysuhde ja kulutuksen sekä päästöjen alentaminen ovat siksi suuri haaste. NGK tukee autonvalmistajien strategioita parhaalla mahdollisella tavalla kehittämällä erilaisia sytytystulppa-, hehkutulppa- ja lambdatunnistintekniikoita.

Downsizing

Bensiinimoottorien iskutilavuus pienenee, mutta teho pysyy samana. Trendi on nimeltään "downsizing". Polttoaineen kulutus pienenee ja ympäristö kuormittuu vähemmän. Moottoreissa käytetään usein turboahdinta tai kompressoria, jotta tehoa olisi riittävästi. Imu- ja pakoventtiilit vaativat paljon tilaa, samoin jäähdytyskanavat. Tämä asettaa erityisiä vaatimuksia sytytystulppien mitoille, toimintavarmuudelle ja lämpökäyttäytymiselle.

Vaihtoehtoiset polttoaineet, esim. kaasu

Yhä enemmän moottoreita muutetaan kahdella polttoaineella toimiviksi. Niissä voidaan käyttää bensiiniä tai kaasua (LPG/CNG). Sytytystulppien toimintaolot (lämpökuormitus ja seoksen syttyvyys) vaikeutuvat.

Kuluminen

Autonvalmistajat asettama sytytystulppien vaihtoväli vaihtelee 30 000 kilometristä 120 000 kilometriin. Tämä on erityinen haaste, sillä jokainen sytytyskipinä kuluttaa mikroskooppisen vähän materiaalia. Tämä "kipinäeroosio" nostaa sytytysjännitteen tarvetta noin 500 volttia per 20 000 kilometriä. Haasteeseen vastataan kehittämällä erityisiä sytytystulppatekniikoita.

Liittyviä aiheita

Sytytystulppatekniikat: NGK valmistaa sytytystulppatekniikkaa jokaiseen käyttötarkoitukseen - sekä normaaliin ajoneuvokäyttöön, moottoriurheiluun että kaasumoottoreihin.

Hehkutulppatekniikat: ehkutulppia on kaksi päätyyppiä: sauvahehkutulpat ja keraamiset hehkutulpat. Kummallakin tekniikalla on omat erityiset lämpötilakäyttäytymisominaisuudet.

Lambdatunnistintekniikat: Lambdatunnistimia on lähes joka tarkoitukseen. Tietyillä tekniikoilla on aivan erityiset ominaisuudet.

Pakokaasut ja haitalliset aineet: Pakokaasut ovat palaessa syntyviä käyttökelvottomia kaasumaisia jätetuotteita."

Polttoaineet: Polttoaineet ovat kemiallisia yhdisteitä, jossa energia vapautuu palaessa ja jota käytetään voiman tuottamiseen.

Lämpötilakäytös: Sytytystulpan on luovutettava tarkka määrä lämpöä sylinterinkanteen. Vain siten lämpötilaikkuna pysyy optimaalisena.