Mukana kehityksessä: NGK:n ensiasennustuotteet

Useimmissa markkinoille tulevissa autoissa on nykyään NGK:n sytytystulpat, hehkutulpat tai NTK:n lambdatunnistimet. Kaikki eurooppalaiset autonvalmistajant käyttävät näitä tuotteita autojen valmistuksessa.

Menestyvä yhteistyö perustuu vuosien kuluessa syntyneeseen luottamussuhteeseen NGK:n ja ensiasennusasiakkaiden välillä. Euroopan ensimmäisten 1980-luvun ensiasennusmenestysten ja nykyisen markkina-aseman väliin sijoittuu jatkuvasti uusia, innovatiivisia kehityksiä ja samalla erinomainen palvelu.

NGK:n kehitystyö ja tuotteiden laatu on palkittu jo useaan kertaan autonvalmistajien erilaisilla teollisuuspalkinnoilla.

Kansainväliset ensiasennustiimit Euroopan toimipisteissä Saksassa, Ranskassa, Italiassa ja Englannissa.
Kansainväliset ensiasennustiimit Euroopan toimipisteissä Saksassa, Ranskassa, Italiassa ja Englannissa

Ensiasennustiimit tukevat autonvalmistajia

Saksan, Ranskan, Italian ja Englannin toimipisteiden kansainväliset ensiasennustiimit tukevat autonvalmistajia paikan päällä teknisesti, kaupallisesti ja logistisesti.

Erikoistuneet sytytys-/hehkutulppa- ja anturitiimit toimivat yhteistyössä autonvalmistajien kanssa, moottorien koko elinkaaren ajan. Uusien moottorien kehitysvaiheesta tuotannon alkuun (SOP), sarjavalmistukseen ja varaosien toimittamiseen asti.

He ovat samalla asiakkaiden ja Japanissa toimivan tuotekehityksen välinen rajapinta. Erityisesti painotetaan markkinoiden tarpeiden varhaista tunnistamista sekä asiakkaiden vaatimusten ja nykyisten sekä tulevien tuotteiden sovittamista yhteen. NGK:n asiantuntijat kehittävät yhdessä autonvalmistajien insinöörien kanssa uusien tuotteiden prototyyppejä ja testaavat niitä Ratingenissa.

Eurooppalaisia ensiasennusasiakkaita

Eurooppalaisia ensiasennusasiakkaita.

Kehitystyö NGK:n ensiasennuslaadun perustana

NGK:n tutkimus- ja kehitystyön perusta on vuonna 1990 Ratingenissa lähellä Düsseldorfia käyttöön otettu tekninen keskus. Siellä on käytettävissä autoteollisuuden vaatimuksiin sovitetut moderneimmat testauslaitteistot. Kolmea huipputeknistä moottoripenkkiä voidaan käyttää moottorien kestokokeisiin ja sovellustesteihin. Ilmastokammiossa autoja voidaan kokeilla äärimmäisissä oloissa -30 °C ... +50 °C:ssa (esim. kylmäkäynnistysominaisuuksien testaamiseksi). Täydellisiä pakokaasuanalyysejä varten on myös monipuoliset laitteistot.

Liittyviä aiheita

Palkinnot: NGK:n tuotteille ja palvelun laadulle (sekä ensiasennus että jälkimarkkinat) myönnetään säännöllisesti merkittäviä palkintoja.

Tuotekehitykseen vaikuttavia tekijöitä: Kaikki eurooppalaiset autonvalmistajan käyttävät NGK:n ja NTK:n tuotteita jo autojen valmistuksessa.

Kehitysprosessi: Uuden sytytys-/hehkutulppa- tai anturityypin kehittämiseen projektin käynnistämisestä sarjatuotannon alkamiseen kuluu keskimäärin kolmisen vuotta.