Lambdatunnistinten vaatimukset

Lambdatunnistin varmistaa optimaaliset toimintaolot. Katalysaattori voi nimittään muuttaa lähes kaikki haitalliset pakokaasut vain, jos polttoaineen ja ilman seossuhde on täysin tietty.

Polttoaineiden palaessa syntyy vaarattomien aineiden, kuten hiilidioksidin tai typen lisäksi myös vaarallisia aineita. Niitä vähentää katalysaattori, jollainen on asennettu 80-luvun lopulta lähtien jokaiseen uuteen bensiiniautoon. Sen lisäksi autossa on vähintään yksi lambatunnistin. Se takaa katalysaattorin optimaaliset toimintaolot.

Katalysaattori ja lambdatunnistin - puhtaan ilman puolesta

Katalysaattorit vähentävät pakokaasujen haitallisia aineita yli 95 prosenttia. Ne tekevät kolmesta haitallisesta aineesta HC, CO ja NOx haitattomia, joten niitä kutsutaan myös "3-toimikatalysaattoriksi".

Niiden sisäosat on pinnoitettu jalometalleilla (platina, rhodium ja palladium). Näissä pinnoitteissa tapahtuu monimutkaisia kemiallisia reaktioita: hiilimonoksidista (CO) ja hiilivedyistä (HC) tulee vettä (H2O) ja hiilidioksidia (CO2). Typen oksidit (NOx) pelkistyvät typeksi (N2), hapeksi (O2 ja hiilidioksidiksi (CO2).

Lambdatunnistimen - sitä kutsutaan myös happianturiksi - on varmistettava optimaalisesti toimintaolot. Katalysaattori voi "muuttaa" lähes kaikki haitalliset pakokaasut vain, jos polttoaineen ja ilman seossuhde on täysin tietty. Sitä varten moderneissa autoissa on vähintää kaksi lambdatunnistinta: säätötunnistin ennen katalysaattoria ja diagnoositunnistin sen jälkeen. Ne mittaavat pakokaasujen jäännöshappea. Näitä tietoja käyttämällä moottorin ohjaus voi säätää seossuhdetta.

Lambdatunnistimen perusperiaate

Tunnistin tuottaa signaalin, joka riippuu pakokaasujen jäännöshappipitoisuudesta. Moottorin ohjaus tulkitsee signaalin ja säätää seoksen muodostusta. Lambdatunnistintekniikkaa on kehitetty jatkuvasti tämän perusperiaatteen pohjalta. Se takaa pienet päästöt, tehokkaan polttoaineen käytön ja katalysaattorin pitkäikäisyyden.

Liittyviä aiheita

Pakokaasujen perusteita: Yksityiskohtaisia tietoja pakokaasuista, lambdasäädöstä ja katalysaattorista

Lambdatunnistintekniikat: Lambdatunnistimia on lähes joka tarkoitukseen. Tietyillä tekniikoilla on aivan erityiset ominaisuudet.

Tuotekehitykseen vaikuttavia tekijöitä: Uudet tekniikat ja lainsäädännön vaatimukset vaikuttavat välittömästi uusien tuotteiden kehittämiseen.

Downloads

Downloads: Osiosta voi ladata tuoteluetteloita, esitteitä ja muuta tiedotusmateriaalia.