Lambdatunnistimet

Lambdatunnistin varmistaa sen, että katalysaattori voi hoitaa tehtävänsä ja että sillä on optimaaliset toimintaolot.

Polttoaineiden palaessa syntyy vaarattomien aineiden, kuten hiilidioksidin tai typen lisäksi myös vaarallisia aineita - hiilimonoksidia, typen oksideja ja hiilivetyjä.

Poliitikot ja teollisuus ovat kamppailleet jo vuosikausia päästöjä vastaan. Jokaiseen uuteen autoon on asennettu jo 1980-luvulta lähtien ohjattu katalysaattori, joka vähentää päästöjä.

Katalysaattorin toiminnan varmistamiseen käytetään myös lambdatunnistinta. Se takaa katalysaattorin optimaaliset toimintaolot.

Liittyviä aiheita

Vaatimukset: Lambdatunnistinten on täytettävä tietyt vaatimukset, jotta se tukisi oikein katalysaattorin toimintaa.

Lambdatunnistintekniikat: Lambdatunnistimia on lähes joka tarkoitukseen. Tietyillä tekniikoilla on aivan erityiset ominaisuudet.

Ensiasennus: Kaikki eurooppalaiset autonvalmistajan käyttävät NGK:n ja NTK:n tuotteita jo autojen valmistuksessa.

Tekniwiki: Käytä hyväksesi ammattilaistemme tietotaitoja Tekniwiki-ympäristössä. Siellä on yksikohtaista multimediamuotoista tietoa, esim. 3D-animaatioita, videoita ja havainnekuvia.

Downloads

Downloads: Osiosta voi ladata tuoteluetteloita, esitteitä ja muuta tiedotusmateriaalia.