Hehkutulppia koskevat vaatimukset

-	Hehkutulppa toimii periaatteessa samalla tavoin kuin uppokuumennin: Sähköenergiaa johdetaan vastuskierukkaan, joka kuumenee voimakkaasti (jopa 1000 °C).

Dieselmoottorin toimintaolot

Dieselmoottorissa seos syttyy itsestään toisin kuin bensiinimoottorissa. Puristus kuumentaa sylinteriin imetyn ilman 700 - 900 °C lämpötilaan, jolloin ruiskutettava polttoaine syttyy itsestään. Dieselmoottori vaatii siksi suuremman puristuksen (puristussuhde 20-24:1) ja siten lujemman rakenteen kuin bensiinimoottori. Jotta tarvittava lämpötila saavutettaisiin myös epäedullisissa oloissa (esim. kylmäkäynnistys tai pakkanen), palotilaan on tuotava lisälämpöä.

Hehkutulppien toimintatapa

Hehkutulppa toimii periaatteessa samalla tavoin kuin uppokuumennin: Sähköenergiaa johdetaan vastuskierukkaan, joka kuumenee voimakkaasti (jopa 1000 °C).

Tämä yksinkertainen periaate aiheutti kuitenkin käytännössä joitakin kestoikä-, ylikuumenemissuojaus- ja tehontarveongelmia. Käynnistyminen kesti 1960-luvulla siksi jopa 30 sekuntia. Aika saatiin lyhennettyä 1980-luvulla 3-5 sekuntiin. Kun TDI-moottorit lanseerattiin, eroja bensiinimoottoreihin yli 0 °C ulkolämpötiloissa ei käytännössä voitu enää havaita. Hehkutusta tarvitaan kuitenkin vielä alle 0 °C lämpötiloissa.

Hehkutulpat - kehitys jatkuu

Kehitys ei ole suinkaan päättynyt tähän. Jälkihehkutuskelpoisia tulppia tarvitaan. Hehkutulppien on toimitettava käynnistyksen lisäksi lämpöä myös 3 minuutin lämmitysvaiheen aikana, mikäli toimintalämpötila sitä edellyttää. Vain siten voidaan taata tasainen käynti ja vähäiset päästöt heti alusta. Jälkihehkutus asettaa hehkutulppien kestävyydelle merkittävästi lisääntyneitä vaatimuksia.

Nykyaikaisten dieselmoottoreiden puristussuhteen laskeminen ja voimakas ahtaminen ovat mahdollistaneet korkean tehon ja alhaiset päästöt.  Tällainen nykyaikainen tekniikka tuo kuitenkin mukanaan heikot kylmäkäynnistysominaisuudet. Korkean lämpötilan keraamiset hehkutulpat tarjoavat etuja, sillä ne voidaan kuumentaa korkeampaan lämpötilaan kuin perinteiset sauvahehkutulpat, ja niiden käyttöikä on myös merkittävästi parempi.

Edistyksellisen hehkutulppatekniikan ansiosta diesel-ja bensiinimoottorin kylmäkäynnistysominaisuudet eivät enää tulevaisuudessa poikkea merkittävästi toisistaan.

Ja tätä vaaditaan modernilta hehkutulpalta:

  • Hehkutulppa altistuu palavalle polttoaineelle, joten sen on kestettävä kovaa kuumuutta, suurta painetta, tärinää ja syövyttävien kemikaalien vaikutuksia.
  • Hehkutulpan on saavutettava toimintalämpötilansa nopeasti ja oltava pitkäikäinen.
  • Ohjausyksiköitä varten tarvitaan lisäksi manuaalinen säätö tai ohjainlaite, joka säätää jännitettä tietyn ajan. Järjestelmään kuuluu usein merkkivalo, joka palaa hehkutuksen aikana.
  • Ympäristön hyväksi - vähemmän valkoista/sinistä savua: Jälkihehkutus tehostaa polttoaineen palamista ja savun muodostus vähenee jopa noin 49 prosenttia.
  • Kymäkäynnistysnakutuksen poistaminen: Polttoaine palaa tasaisemmin ja täydellisemmin, jolloin vapautuu enemmän energiaa ja palotilan lämpötila nousee nopeammin.

Liittyviä aiheita

Hehkutulppatekniikat: Hehkutulppia on kaksi päätyyppiä: sauvahehkutulpat ja keraamiset hehkutulpat. Kummallakin tekniikalla on omat erityiset lämpötilakäyttäytymisominaisuudet.

Tuotekehitykseen vaikuttavia tekijöitä: Uudet tekniikat ja lainsäädännön vaatimukset vaikuttavat välittömästi uusien tuotteiden kehittämiseen.