Sytytyspuolien perustiedot

NGK esittelee sytytyspuolien perustekniikan, kuinka sytytyspuola tuottaa suurjännitteen, joka ottomoottorissa tarvitaan sytytyskipinää varten.

Sytytyspuolan perustehtävä on tuottaa suurjännite, joka johdettuna sylinterissä sytytystulpan keski- ja maaelektrodin väliin lyö sytyttävän kipinän.

Sytytyspuolalla on siis tärkeä osuus luotettavaan sytytykseen ja siten moottorin tehokkaaseen ja tasaiseen käyntiin.

Liittyviä aiheita:

Sytytyspuolan perusteet: NGK esittää sytytyspuolan toimintaperiaatteen

Sytytyspuolan rakenne: tiedot NGK:n sytytyspuolien rakenteesta ja magneettisen induktion indusoimasta suurjännitteestä

NGK:n sytytyspuolakoodi: NGK:n sytytyspuolavalikoiman tuotenumerosta näkyy minkä tyypin sytytyspuolasta on kyse. Tämä helpottaa sopivan sytytyspuolan ja sytytysjohdon löytämistä.

Sytytyspuolien asennusohjeita: NGK:n sytytyspuolan oikea asennus takaa optimaalisen toiminnan ja pitkän käyttöiän.

Sytytyskipinän jakaminen: Perinteissä vaihtoehdossa keskitetty sytytyspuola tuottaa suurjännitteen, jotka tarvitaan ilma-polttoaineseoksen sytyttämiseen.

Sytytysjohdot: Sytytysjohdot (nimitetään myös sytytyskaapeleiksi) siirtävät tarvittavan jännitteen (U) mahdollisimman häviöttömästi sytytystulppaan.