Sytytysjohtojen perusteita

NGK:n sytytysjohdot - varmoja, kestäviä ja taloudellisia käyttää.

Vastukset eivät vastusta

Kaikissa NGK:n sytytysjohdoissa käytetään vastuksia, vaikka tavoitteena on vähähäviöinen siirto. Tutustuminen sähkötekniikkaan näyttää, miksi vastuksista ei ole haittaa.

Kaikki sähkökäyttöiset laitteet synnyttävät sähkömagneettisia kenttiä. Ne ovat useimmiten vaarattomia, mutta saattavat olla ei-haluttuja (esim. radion häiriöt) tai jopa vaarallisia (sähkömagneettinen säteily). Sytytysjärjestelmän häiriöt on siis poistettava optimaalisesti, jotta radiot, viestintälaitteet, moottorin tai vaihteiston ohjausyksiköt toimisivat häiriöttömästi.

Värähtelypiiri ja sähkömagneettinen yhteensopivuus

Häiriönpoisto voidaan yksinkertaistaa näin: Sytytysjärjestelmä koostuu puolasta ja kondensaattoreista, joita kutsutaan sähköteknisesti "värähtelypiiriksi". Sytytyspiiriin integroidut häiriönpoistovastukset (yleensä 1-5 kilo-ohmia) vähentävät sähkömagneettisia värähtelyjä ja varmistavat eri laitteiden häiriöttömän yhteistoiminnan. Tätä kutsutaan "sähkömagneettiseksi yhteensopivuudeksi" (EMV).

Eräs erikoisuus ovat sytytysjohdot, joissa on induktiivinen loisvastus: Näiden johtojen resistanssi muuttuu sytytystaajuuden (moottorin käyntinopeuden) mukaan. Lankapuola saa aikaan suuremmilla käyntinopeuksilla suuremman (induktiivisen) resistanssin.

Laatua ilman tehonhäviötä

Oletus, että vastukset vähentäisivät sytytysenergiaa  ja siten moottorin tehoa, on virheellinen. Vastukset on mitoitettu niin, että niitä ei tarvitse ottaa huomioon. NGK:n tarjoamien sytytysjohtojärjestelmien häiriönpoisto on paras mahdollinen ja sytytysteho on optimaalinen – ensiasennuslaatua. NGK:n sytytysjohdot - varmoja, kestäviä ja taloudellisia käyttää.

Liittyviä aiheita

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV): Virtaava sähkö synnyttää sähkömagneettisia kenttiä, joista radioaallot ovat tunnettu esimerkki.

Sähkövastus: Kun kipinä irtoaa elektrodista, jännite ja siten myös virta kasvavat hetkellisesti. Vastus rajoittaa järjestelmän virtaa.

Tekniwiki: Käytä hyväksesi ammattilaistemme tietotaitoja Tekniwiki-ympäristössä. Siellä on yksikohtaista multimediamuotoista tietoa, esim. 3D-animaatioita, videoita ja havainnekuvia.