Sytytysjohtojen diagnoosi

Sytytysjohdot kuormittuvat paljon, joten ne on tarkastettava säännöllisesti ja vaihdettava, kun vanhenemisen merkkejä alkaa näkyä.

Sytytysjohdot kuormittuvat paljon, joten ne on tarkastettava säännöllisesti ja vaihdettava, kun vanhenemisen merkkejä alkaa näkyä. Vian syy voidaan päätellä sytytysjohdon ulkonäön perusteella.

Tästä syystä sytytysjohto on ensimmäiseksi tarkastettava silmämääräisesti, kun vaurioita ilmenee. Esimerkiksi muotoaan muuttaneesta muovivaipasta  voidaan todeta, että sytytysjohto on erittäin todennäköisesti asennettu väärin moottoritilaan.

Ulkoisesti virheettömät johdot voidaan tarkastaa yleismittarilla. Tällä tärkeällä laitteella voidaan lukea sytytysjohdon resistanssi ja sitä voidaan verrata sallittuihin resistansseihin.

Liittyviä aiheita

Kuluminen: Sytytysjohdot altistuvat suurille kuormituksille, jotka voivat johtaa vaurioihin tai toimintahäiriöihin.

Vauriojäljet: Vian syy voidaan päätellä sytytysjohdon ulkonäön perusteella.

Sytytysjohtojen testaaminen: Sytytysjohtoa voidaan tutkia silmämääräisen tarkastuksen lisäksi yleismittarilla.

Tekniwiki: Haluatko tietää lisää tuotetekniikasta? Käytä hyväksesi ammattilaistemme tietotaitoja Tekniwiki-ympäristössä, esim. 3D-animaatioita, videoita ja havainnekuvia.