Sytytysjohtojen asennusvihjeitä

  1. Sytytysvirta on katkaistava ennen sytytysjärjestelmän sähköliitäntöjen kytkemistä tai irrottamista.
  2. Sytytyskaapelien pitäisi olla yhtä syvällä, mikäli näin ei ole, sytytystulpan liitintä on vedettävä tai painettava. Mikäli itse johtoa vedetään, se voi vaurioitua tai irrota.
  3. Sytytysjohdon liitintä kannattaa kääntää neljännes kierrosta ennen irrottamista.
  4. Vedä liitin aina suoraan pois, älä kallista sitä, koska muuten sytytystulpan keramiikka voi vahingoittua.
  5. Vedä johdot niin, että ne eivät taitu tai kierry. Ne eivät saa myöskään koskettaa kuumia osia.
  6. Jokainen johto on tarkasti mitoitettu. Siksi johdot on asennettava oikeaan järjestykseen.

Liittyviä aiheita

Tekniwiki: Käytä hyväksesi ammattilaistemme tietotaitoja Tekniwiki-ympäristössä. Siellä on yksikohtaista multimediamuotoista tietoa, esim. 3D-animaatioita, videoita ja havainnekuvia.