Sytytysjohdot

Sytytysjohdot siirtävät tarvittavan jännitteen (U) mahdollisimman häviöttömästi sytytystulppaan. Tarkoitukseen käytetään ajoneuvokohtaisesti:

  • mekaanista virranjakajaa ja jakajan kantta,
  • täyselektronista sytytysmoduulia,
  • täyselektronista suorasytytystä tai kaksoiskipinäsytytyspuolaa.

Sytytysjännite (U) on suuri, jopa 36 000 volttia, sytytysjohtojen on kestettävä läpilyönnit. Sytytysjännite ei saa missään tapauksessa tunkeutua vaipan läpi ja päästä maahan - muuten seurauksena on sytytyskatkoksia.

Mekaaninen virranjakaja.
Mekaaninen virranjakaja
Täyselektroninen sytytysmoduuli
Täyselektroninen sytytysmoduuli
Täyselektroninen suorasytytys tai kaksoiskipinäsytytyspuola.
Täyselektroninen suorasytytys tai kaksoiskipinäsytytyspuola

Liittyviä aiheita

Perusteet: Sytytysjohdot ovat enemmän kuin pelkkiä kaapeleita. Sytytysjohtojen on täytettävä tietyt vaatimukset, jotta ne toimisivat luotettavasti.

Asennusvihjeitä: Sytytysjohtoja asennettaessa on otettava huomioon joitakin tärkeitä seikkoja.

Diagnoosi: Sytytysjohdot altistuvat suurille kuormituksille, jotka voivat johtaa vaurioihin tai toimintahäiriöihin.

Sytytysjärjestys: Perinteissä vaihtoehdossa keskitetty sytytyspuola tuottaa suurjännitteen, jotka tarvitaan ilma-polttoaineseoksen sytyttämiseen.

Tekniwiki: Käytä hyväksesi ammattilaistemme tietotaitoja Tekniwiki-ympäristössä. Siellä on yksikohtaista multimediamuotoista tietoa, esim. 3D-animaatioita, videoita ja havainnekuvia.