Konstrukce

Principiálně mají žhavicí svíčky centrální funkci dodávat přídavnou energii pro start motoru.

V chladných ročních obdobích nechtějí vznětové motory podle požadavků startovat. Vzniklé teplo samo nestačí pro uvedení motoru do chodu. V důsledku toho chybí potřebné teplo ve spalovací komoře. Tepelné ztráty v důsledku studených válců a studeného nasávaného vzduchu ovlivňují vlastní zážeh. Vznětový motor ne dosáhne bez přívodu tepla potřebné teplota.

Funkce žhavicích svíček

Principiálně mají žhavicí svíčky centrální funkci dodávat přídavnou energii pro start motoru. Žhavicí svíčky NGK jsou potřebnými dodavateli energie. Před startováním motoru se žhavicí svíčky připojí k napětí a žhavicí trubička se zahřeje na více než 800 °C. Toto teplo značně zlepší schopnosti motoru startovat za studeného stavu. Teplo vyvíjené žhavicími svíčkami kromě toho také optimalizuje spalování a tím snižuje kouřivost a emise škodlivin.

Montážní poloha v motoru

Žhavicí svíčky jsou montovány v hlavě válců. Žhavicí tyčka zasahuje do žhavicí komůrky popř. do předkomůrky. Žhavicí tyčka by však měla být umístěna přesně na okraji oblaku rozvířeného paliva. Tímto způsobem se teplo aplikuje přesně tam, kde je potřebné. V žádném případě však nesmějí zasahovat do spalovacího prostoru, protože by nebylo jinak zaručeno správné rozprášení paliva a tím vytvoření zážehů schopné směsi vzduchu a paliva.

Žhavicí tyčka zasahuje do žhavicí komůrky popř. do předkomůrky.  Žhavicí tyčka by však měla být umístěna přesně na okraji oblaku rozvířeného paliva. Tímto způsobem se teplo aplikuje přesně tam, kde je potřebné.
Žhavicí tyčka zasahuje do žhavicí komůrky popř. do předkomůrky, aby se teplo aplikovalo přesně tam, kde je potřebné.

Příbuzná témata

Princip činnosti vznětového motoru: Vznětový motor pracuje na rozdíl od zážehového motoru se samo zážehem. Vyžaduje pomoc žhavicích svíček pro zapálení směsi.

Předžhavení: Pro spolehlivé studené starty i za nízkých venkovních teplot jsou vznětové motory odkázány na podporu žhavicích svíček.

Tekniwiki: Chcete zjistit ještě více o této technice produktu? Potom využijte know-how našich odborníků na Tekniwikiové platformě, např. ve formě 3D-animací, videa a názorných obrázků.